ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

طرح آمارگیری اعضاء 1402

طرح آمارگیری هیئت معتمدین SA

با سلام خدمت نمایندگان محترم گروه های انجمن معتادان جنسی گمنام ایران

با توجه به طرح آمار گیری هئیت معتمدین، از شما درخواست می‌شود فرم ذیل را به تعداد اعضای گروه خود کپی گرفته و به صورت مرتب هر روز در جلسات اعلام کنید تا همه اعضا فرم مذکور را پر کنند و در انتهای جلسه به نماینده گروه تحویل دهند.

هوشیاری عاطفی چیست و چگونه آن را بدست بیاوریم؟

هوشیاری عاطفی چیست و چگونه آن را بدست بیاوریم؟

موانع هوشیاری عاطفی وقتی از من خواسته شد مقاله ای در مورد هوشیاری عاطفی بنویسم، اولین واکنش من این بود که گفتم «نه»، زیرا اکثر افراد در SA برای رسیدن به هوشیاری عاطفی مشکل دارند، چون به سختی می توانند به «هوشیاری شهوت» دست پیدا کنند. سپس متوجه شدم که به جای نه گفتن، می‌توانم […]

تصحیح اشتباهات بعد از پاکی جنسی

تصحیح اشتباهات بعد از پاکی جنسی

می‌توانید باورکنید؟ من نمی‌توانم، اما این حقیقت دارد. وقتی‌که من قضاوت و محکوم‌کردن دیگران و یا سماجت بر روی ترس‌های خود‌محورانه را رها ‌‌کنم و آن کاری را که می‌‌بایست، انجام دهم، آسوده و در یگانگی با خدا خواهم ماند. چه هدیۀ باارزشی! هروقت که شکست می‌‌خورم و یا کار نادرستی از من سر می‌‌زند، […]

مطالبی از فصل پنجم کتاب «الکلی‏های گمنام»

مطالبی از فصل پنجم کتاب «الکلی‏های گمنام»

ما به‌ندرت کسی را دیده‌ایم که مسیر ما را با جدیت دنبال کرده باشد و موفق نشده باشد. آن‌هایی که به بهبودی دست نمی‌یابند، کسانی هستند که نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند خودشان را به این برنامۀ ساده بسپارند و معمولاً از مردان و زنانی هستند که ذاتاً توانایی آن را ندارد که با خودشان صادق […]

چگونگی کارکرد جلسات اس ای (SA)

چگونگی کارکرد جلسات SA

«با پاک‌شدن و پاک‌ماندن و نیز تعهد به مفهوم پاکی جنسی درجلسات SA.» ما بدون پاکی، هیچ‌چیز برای ارائه به کسی نداریم. SA پاکی جنسی، پیروزی روزافزون بر شهوت و بهبودی را ارائه می‌‏کند. وقتی هدف ما این باشد، جلسه می‌‌تواند به حریم آرامش و روشنایی تبدیل شود.