ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

مقالات، اخبار و اطلاعیه های انجمن SA

« چطور یک راهنمای خوب پیدا کنم؟ »

چطور یک راهنمای خوب پیدا کنم؟

شخصى که احتیاج به کمک دارد، خودش تماس مى ­گیرد و ما این باور قدیمى را کنار مى­گذاریم که همه باید مراقب ما باشند. داشتن راهنمایى که شکل رفتار هاى جنسى­اش دقیقاً مثل ما باشد، زیاد مهم نیست، در عوض نکته مهم در انتخاب راهنما، پیدا کردن شخصى است که اصول قدم­ ها و سنت­ ها را در زندگى روزمر هاش جارى کرده باشد و همان طور که حرف مى­زند زندگى کند.

راهنما هاى دانا مى­دانند که نمى­توانند معتاد جنسى را با خود بِکِشند، آن  ها فقط مى­توانند پیام بهبودى خودشان را انتقال دهند. بنابراین راهنما خود را درگیر نصیحت کردن یا پذیرش مسؤلیت شخص دیگر نمى­کند. از طرفى ما هم به راهنمایمان وابسته نمى­شویم؛ همان طورى که به والدینمان، همسرمان، معشوقه­ هایمان یا حتى پزشکمان وابسته شدیم. هدف یک راهنماى خوب ایجاد تدریجى استقلال و بلوغ روحانى و عاطفى در رهجو و کمک به او براى قدم گذاشتن در مسیر و جهت صحیح است. همچنین راهنماى دانا به رهجو مى­فهماند که رابطه بین آن  ها به تنهایى کافى نیست. رهجو باید با گروه ارتباط برقرار کند و جزیى از آن باشد.

(کتاب سفید صفحه 74 – کتاب سفید جیبی صفحه 94)

با شرایطی که در برنامه وجود داشت، ارتباطم با راهنما قوی شد. در ابتدا باید یاد بگیرم که رهجوی خوبی باشم و برنامه را به خوبی کار کنم.  زمانی که ارتباط راهنما و رهجو را به عنوان رهنما شروع کردم،  مطالب زیادی از رهجو هایم یاد گرفتم. در ادامه آن ها را بیان می  کنم:

یک راهنمای خوب شنونده خوبی است.

در بسیاری از موارد، رهجو فقط نیاز به صحبت کردن دارد تا با بیان افکارش آن ها را در معرض نور قرار دهد. نیازی ندارم تا نجاتم دهید،  نصیحتم کنید یا قضاوتم کنید. نیاز من این است که به حرف  هایم خوب گوش کنید.

یک راهنمای خوب از رفتار کسی، او را قضاوت نمی ­کند.

اگر کار بدی انجام دهم به این معنی نیست که آدم بدی هستم. فقط مسیر را اشتباه رفت هام. رفتار های من نشان های از بیماری و اعتیادم است نه بیانگر اخلاقیاتم.

یک راهنمای خوب متواضع است.

من این راه را انتخاب کرد هام و به شما پیشن هاد می ­دهم که امتحانش کنید. وقتی رهجویی پیشن هادم را نمی  پذیرد،  منتظر می ­مانم تا از نتیجه کارش درس عبرت بگیرد. تجربه بهترین استاد است. طبق برنام های که خودم داشتم، به پاکی نرسیدم. آنچه که نتیجه داد، برنامهٔ خدا بود.

یک راهنمای خوب قدم­ ها را در زندگی اش به اجرا در می  آورد.

باید ابتدا خودم به نصیحت­ ها و پیشن هاداتم عمل کنم. باید از ابزار های برنامه در جهت پیروزی مستمر بر شهوت استفاده کنم. باید خودم باشم. رهجو باید صداقت و نتیجهٔ پاکی را در زندگی من ببیند.

یک راهنمای خوب باید هدف برنامه که پاکی جنسی است را به خوبی گرفته باشد.

راهنما نمی ­تواند مشکلات خانوادگی رهجو را حل کند. او نمی ­تواند عقیدهٔ اجتماعی و عادت­ های شخصی او را تغییر دهد. فقط می ­تواند در مسیر پاکی به رهجو کمک کند.

یک راهنمای خوب انگیزه می  دهد.

هر راهنما خودش در کارکرد برنامه اشتبا هاتی دارد، پس باید بدون دلسرد کردن رهجو به او اجازه اشتباه بدهد. نیروی برتر نسبت به من صبور بود. من نیز می  توانم نسبت به رهجو صبور باشم و به او امید بدهم.

یک راهنمای خوب خودش راهنما دارد.

مسیر راهنما و رهجو زنجیره­وار است. راهنما می ­تواند رهنمود هایی که از راهنمایش گرفته است را به رهجو هایش انتقال دهد. راهنمای او کمکش می ­کند تا واقع گرا باشد، حتی در برخورد با رهجو هایش.

یک راهنمای خوب دعا و عبادت می  کند.

پاکی یک نعمت است. پاکی توسط نیروی خودم بدست نمی ­آید. پاکی از تسلیم در برابر نیروی برتر بدست می ­آید. دعا باعث می  شود تا پاکی­ام را حفظ کنم. برای راهنما و رهجو هایم نیز دعا می  کنم.

یک راهنمای خوب، جسم، ذهن و روحی سالم دارد.

باید تمایلات شخصی­ام را کنار بگذارم تا در این مسیر به آنچه که می ­خواهم برسم. برای اینکه بتوانم برای رهجو هایم مفید باشم باید مراقب خودم باشم و سالم باشم.

روح راهنما و رهجو با هم در جریان هستند، بین راهنما ها و رهجو ها هم همی نطور و این جریان مانند رودخانه ای است که امید، سلامتی، هوشیاری و پیروزی بر شهوت را در بر دارد.

ESSAY,  Februery 2019,  Page 11

تاریخ انتشار:

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

جلسات

دیگر مقالات، اخبار و اطلاعیه ها