ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

مقالات، اخبار و اطلاعیه های انجمن SA

« طرح آمارگیری اعضاء 1402 »

طرح آمارگیری هیئت معتمدین SA

با سلام خدمت نمایندگان محترم گروه های انجمن معتادان جنسی گمنام ایران

با توجه به طرح آمار گیری هئیت معتمدین، از شما درخواست می‌شود فرم ذیل را به تعداد اعضای گروه خود کپی گرفته و به صورت مرتب هر روز در جلسات اعلام کنید تا همه اعضا فرم مذکور را پر کنند و در انتهای جلسه به نماینده گروه تحویل دهند.
ضمنا توجه فرمایید به دلیل اینکه آمار به دو صورت، کتبی و آنلاین از طریق لینک زیر صورت می گیرد کسانی که از لینک پرسش نامه را پر نموده اند لطفاً پرسش نامه کتبی را پر نکنند.
لازم به ذکر است این فرایند را به صورت مداوم طی دو هفته انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که تمام اعضا فرم را پر کرده باشند.
در نهایت فرم های جمع آوری شده را به‌ رابطین شورای منطقه استان یا ناحیه خود تحویل دهید.
هدف از پر کردن این فرم، آمارگیری جهت تعداد اعضای گروه ها و در نهایت جمعیت انجمن معتادان جنسی گمنام ایران است و در آن هیچ گونه اطلاعات شخصی از شما منعکس نشده و با حفظ کامل گمنامی تدوین گردیده است.

زمان شروع پروژه ۱۴۰۲/۷/۱ لغایت ۱۴۰۲/۷/۱۵ می باشد.

با تشکر
روابط عمومی و هیئت امنا شورای (کنفرانس) خدمات عمومی منطقه شورای پارسی زبانان

فرم آمارگیری را به صورت آنلاین پر کنید

دانلود فرم آمارگیری برای چاپ و پر کردن اعضا در جلسات

تاریخ انتشار:

۱۲ مهر ۱۴۰۲

جلسات

دیگر مقالات، اخبار و اطلاعیه ها