ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

داستان اعضاء

« چگونه در SA راهنماهایم را پیدا کردم؟ »

چگونه در SA راهنماهایم را پیدا کردم؟

اگر کسی این کارهای کوچک پی در پی را هر روز دوباره انجام بدهد، خداوند فرآیند را هدایت می کند.

من یک معتاد جنسی اهل لوکزامبورگم که از 11 خرداد 1383 پاک هستم. اولین جلسه SA من در یک همایش در آلمان در سال 1374 بود. دردهای زیادی داشتم و بعد از یکی از جلسات سراغ یکی از خانم ها رفتم و از او در خواست کردم که راهنمای من شود و او پذیرفت.

در روند پیدا کردن راهنما، دردهایم عامل مهمی بوده اند. آن دردها مرا وادار کردند تا دستم را دراز کنم و کمک بخواهم. به دلیل همان دردهایم بود که من، تمایل پیدا کردم کارهایی را انجام بدهم که قبلاً هرگز حاضر به انجام آن نبودم: با اعضای انجمن که آنها را نمی شناختم صحبت کردم؛ تا جایی که ممکن بود به جلسات و همایش‌های مختلف رفتم؛ و درباره دردهایم به اعضا گفتم.

بعد از اینکه به مدت پنج سال از نظر جنسی هوشیار بودم، دوباره با خودارضایی لغزش کردم. در آن زمان من با راهنمای SA خودم، ارتباط نداشتم و کار نمی کردم. نمی‌توانستم دست از کارهای مخربم بردارم. ناامید شده بودم. در مورد این موضوع با یکی از دوستان بهبودی ام در انجمن پرخوران گمنام مشارکت کردم و از او خواستم که راهنمای من باشد. این کار برای من مفید بود. من شروع به کار کردن قدم ها در آن برنامه کردم و از پرخوری نجات پیدا کردم و همچنین از نظر جنسی هوشیار شدم.

من همیشه به رفتن به جلسات SA ادامه داده بودم، اما در سال 1393 بود که متوجه شدم که باید دوباره قدم ها را با یک راهنمای SA کار کنم. من نسبت به یک کشیش وسوسه داشتم و به کمک احتیاج داشتم تا با دقت بیشتر و از نزدیک به چهره های مختلف شهوتم نگاه کنم: وابستگی عاطفی، وسوسه در مورد مردان و خیالپردازی.

یافتن راهنما این بار فرآیند طولانی تری بود. من در موردش با دوستانم در SA صحبت کردم و یکی از برادران SA من، لیست طولانی ای از آدرس های ایمیل اعضا را در اختیار من گذاشت. اغلب، بانوانی که با آنها تماس گرفتم دیگر به عنوان راهنما در دسترس نبودند. من به یک همایش بین المللی SA رفتم و آنجا در جلسات مشارکت کردم و گفتم که دنبال یک راهنما هستم. در یکی از آن جلسات، به سه خانم به عنوان راهنما دسترسی پیدا کردم که یکی از آنها راهنمای فعلی من شده است.

برای من، به نظر می رسد که همایش ها برای یافتن راهنما بهترین کاربرد را داشتند. من معتقدم خدا این فرآیندها را هدایت کرده است. اگر تمایل داشته باشم که کمک بخواهم، اگر هر روز قدم های کوچکی را بردارم و دستم را دراز کنم، هر کمکی که نیاز دارم را دریافت خواهم کرد.

لوکزامبورگ
ماریا پل س.

لوکزامبورگ

جلسات

دیگر داستان های اعضاء