ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

داستان اعضاء

« قدم ها و سنت ها – قدرت انفجاری عشق »

قدم ها و سنت ها – قدرت انفجاری عشق

کشف عشق خداوند کلید او برای خدمت عاشقانه به دیگران شد.

چند سال پیش کتابی داشتم که مضمونش پنهان شدن از عشق بود. وقتی وارد SA شدم، مانند بسیاری از معتادان جنسی، متوجه شدم که تمام عمر خودم را از عشق پنهان کرده بودم. این مدت برای من 70 سال است که زمان کمی نیست. دوستی در SA که برای من ارزش زیادی دارد، مشارکت کرد که او نیز از عشق پنهان شده بود، اما خدا در زندگی او با قدرت کار می کرد تا او را از درون تغییر دهد. به تدریج، میل جدید برای ارتباط عاشقانه واقعی با مردم جایگزین گرایش قدیمی او به دوری از مردم شد.

بهبودی در مورد ایجاد ارتباط واقعی است – ابتدا با نیروی برترم، سپس با اعضای انجمن محلی. وقتی یاد می‌گیرم با عشق او بر اضطراب و ترس‌هایم غلبه کنم، کشف عشق خدا کلیدی است. یک کتاب سنت ایمانی من می گوید: “این عشق کامل ترس را از بین می برد.” کسی این را «قدرت یک عشق جدید انفجاری» نامید. این منحصر به فرد بودن و قدرت برنامه SA است زیرا دوازده قدم یک برنامه خدادادی است که لطف خدا در آن جاری است. سال گذشته در جلسه یکشنبه آکسفورد، تصمیم گرفتم آزمایشی انجام دهم و نسخه PDF کتاب سفید را جستجو کنم تا ببینم چند بار از کلمات کلیدی خاصی استفاده می کند. در زیر نتایج به کار رفته در مورد موضوع «پنهان شدن از عشق» آمده است که ممکن است شما را شگفت زده کند.

توجه: این اعداد تعداد دفعاتی هستند که هر کلمه در کتاب سفید انگلیسی ظاهر می شود:

منبع عشق واقعی چیست؟

خدا 222 بار – نیروی برتر ما 4 بار – آفریدگار 2 بار – خالق ما 2 بار.

امید به بهبودی این است که من به یک ارتباط معنوی واقعی با خداوند نیاز دارم زیرا در اعتیاد بی عشق هستم:

من 1201 بار – ما 451 بار – شما 111 بار – مردان 13 بار – زنان 15 بار.

اما چرا از عشق پنهان می شوم؟ به خاطر:

شهوت 217 بار – سکس 125 بار – اعتیاد 54 بار – رفتارهای مخرب جنسی 31 بار – شهوت و غرور 15 بار – گناه 1 بار.

بیایید به تصویری از مخفیگاه من نگاه کنیم. به خاطر این است:

گناه نابخشوده 27 بار – خیالپردازی و رنجش هر کدام 17 بار – من گم می شوم و می میرم 15 بار – من شکست خوردم و پر از غرورم 12 بار – من رها می کنم و با مرگ روبرو می شوم 7 بار – من مقصرم 6 بار – من احساس شرم و پشیمانی دارم 4 بار.

پس قدم های قدرتمند SA برای عشق ورزیدن چیست؟

من تسلیم شدم 99 بار – از درون شروع می شود 70 بار – من شروع به احساس آن می کنم 68 بار – من شروع به تغییر می کنم 64 بار – از طریق اتحاد 57 بار – جبران 50 بار – کار کردن قدم ها 32 بار – بنابراین من رشد می کنم 24 بار – کشف 19 بار – ایمان داشته باشید 16 بار – پذیرش 15 بار – بنابراین من گریه کردم 9 بار – من اعتراف خواهم کرد 7 بار – انجام دادن 3 بار – و برنامه رها نکنید و کار می کند 2 بار.

در نهایت، هوشیاری عشق به خدا، خودم و دیگران است:

عشق 51 بار – من راحت می شوم 34 بار – من تماس می گیرم 33 بار – من شادی جدید را تجربه می کنم 17 بار – ایمان 16 بار – سلامت عقل 15 بار – لطف و آرامش 13 بار – من رشد می کنم و راهنمایی می کنم 11 بار – خدمت می کنم 9 بار – خوشحالم 6 بار – برکت 4 بار – و گوش کن و رها کن 3 بار.

اکنون تصمیم می‌گیرم از پنهان شدن از عشق دست بردارم و قدرت عشق بی‌پایان خدا را کشف کنم. او مرا در عشقش به خودش آفرید، از این رو او مرا دوست دارد. در رحمت خود مرا به SA رساند. من می‌خواهم هر روز قدرت محبت او را کشف کنم و آن را در خدمت روزانه با همسر، فرزندان، اعضای SA و کسانی که در خارج از اتاق جلسه من رنج می‌برند به اشتراک بگذارم. با محبت او می توانم در هوشیاری پایدار رشد کنم. بدون آن، من پر از خودبینی، خیالپردازی و شهوت، و چرخه ای بی پایان از رفتارهای مخرب جنسی خواهم ماند. از خودم متنفر خواهم شد و از دیگران دلخور خواهم بود. با عشق او آزادی واقعی به دست می آید. بدون آن اسارت، گناه، شرم و بدبختی است.

آیا امروز به من می‌پیوندی تا قلب‌های شکسته‌مان را تسلیم کنیم و برنامه‌هایمان را اجرا کنیم تا چشمه عشق ابدی و تغییر دهنده زندگی نیروی برتر ما در قلب‌هایمان منفجر شود؟ آن وقت دیگر اضطراب، ترس و رنجش در قلب ما جایی نخواهد داشت، بلکه فقط عشق خداست.

استرالیا
پل ت.

استرالیا، نیو ساوت ولز

جلسات

دیگر داستان های اعضاء