ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

داستان اعضاء

« او پرتوی از عشق خداوند بود »

او پرتوی از عشق خداوند بود

توسان رِی زندگی‌اش را به حفظ هوشیاری و خدمت به دیگران اختصاص داد و در ایجاد بسیاری از ابزارهایی که امروز CFC (کمیته تسهیلات اصلاحی) از آنها استفاده می‌کند، نقش مهمی داشت. کمیته تسهیلات اصلاحی یا کمیته امور تأدیبی، کمیته ای است که به اعضای انجمن در زندان ها خدمت رسانی می کند.

یکی از اعضای اولیه کمیته امور تأدیبی (CFC)، ری اس. از توسان، آریزونا بود که در برنامه ما با نام “توسان ری” شناخته می شد. او برنامه راهنمایان از طریق نامه (Sponsors-by-Mail, SbM) را در آریزونا آغاز کرد و “خودش به تنهایی حدود هفت سال این برنامه را ارائه داد”. او یک قالب برای این ارتباط با افراد در زندان طراحی کرد که هنوز هم توسط افرادی که به زندانیان نامه می‌نویسند، استفاده می‌شود.

پس از هفت سال نامه نویسی به زندانیان، توسان ری احساس کرد که به شروع گروه‌های SA در زندان‌های آریزونا فراخوانده شده است. پس از انجام این کار برای چند سال، دپارتمان اصلاح و تربیت آریزونا از توسان ری خواست تا بین ادامه دادن جلسات در زندان‌ها یا ادامه پشتیبانی از زندانیان از طریق نامه نویسی یکی را برای ادامه انتخاب کند. او انتخاب کرد که جلسات در زندان را ادامه دهد و از گروه همکاران بین‌المللی دعوت کرد تا برنامۀ راهنمایی از طریق نامه را به دست بگیرد. ری ۱۸ سال دیگر این جلسات را در زندان ها ادامه داد.

جیمی پی.، یکی از اعضای SA که برای سال‌ها با ری در آریزونا آشنا بود، به یاد دارد که: “ری اس. یکی از دلایلی بود که من به ادامه حضور در SA ادامه دادم. او در اولین جلسه‌ای که من شرکت کردم، حضور داشت. من از شنیدن داستان او هنگامی که آن را برای تازه‌واردان در جلساتمان می‌گفت، لذت می‌بردم. همیشه خلوص و فداکاری او برای SA را تحسین می‌کردم.”

“آن جلسات توسان کمی با جلسات اکثر محافلی که از آن زمان شرکت می کردم متفاوت بودند، و من آنها را دوست داشتم. یکی از چیزهایی که در آن جلسات اجازه می‌دادند، این بود که اعضا بتوانند سوال بپرسند و اعضای دیگر، با سابقهٔ هوشیاری بیشتر، از تجربه، قدرت، و امید خود بگویند. این اجازه می‌داد که افراد با سابقه بیشتر، بدون اینکه مجبور باشند همه را راهنمایی و حمایت کنند، بتوانند در قالب “من” صحبت کنند و تجربه و آگاهی هایشان را به همه ارائه دهند.”

“تجربهٔ ری برای من بسیار حیاتی و نجات بخش بود، برای اینکه بفهمم چه اقداماتی برای هوشیار ماندن نیاز است. این انگیزه او برای شرکت در جلسات به نوعی شگفت‌انگیز بود. او واقعاً یک زندگی داشت که مهم‌ترین کاری که هر روز انجام می‌داد، پاک و هوشیار ماندن بود. فکر می‌کنم دومین مهم‌ترین کاری که او انجام می داد، کمک به دیگران در بهبودی بود. او به همه جا رانندگی می‌کرد و از زندان به زندان می‌رفت و جلسات را برگزار می‌کرد. او خیلی مسافت طی کرد تا این برنامه‌ها را حمایت کند.”

“چیز اصلی که همیشه در مورد ری به چشمم می آمد، خوشحالی و آرامش او بود. زندگی او در بهبودی بسیار ساده بود. او یک زندگی پر از خدمت داشت. او برای دیگران دعا می‌کرد و به کارهایی که دست خدا در زندگی آن ها انجام می داد می نگریست. به یاد دارم می‌گفت که می داند خدا به همهٔ افرادی که برای آنها دعا می‌کند برکت می‌دهد، بنابراین برای دیدن آن برکت دعا می‌کرد. من معتقدم که او می‌توانست آن را ببیند.”

“اِریک اِس.، کسی که با ری در کمیته تسهیلات اصلاحی همکاری داشت، این خاطرات را از ری به اشتراک گذاشت: ری، مدت طولانی یک معتاد و معتاد جنسی بود، یک شب به سمت خدا آمد و دعا کرد که از وسوسه آزاد شود. به جای آن، وعده داد که زندگی اش را وقف خدمت کند. از آن روز به بعد، او از شهوت و الکل آزاد بود. کمتر کسی علاقه مند به انجام کارهای ۱۲ قدمی در مکان های اصلاحی بود، اما ری یکی از پیشگامان این کار بود. از طریق ری، یاد گرفتیم که چگونه به مقامات زندان مراجعه کنیم، چگونه به آنانی که در زندان به رهنمایی و حمایت نیاز دارند نامه بنویسیم، و چگونه از نامه‌ها یا رسانه های دیگر برای انجام کارهای ۱۲ قدمی استفاده کنیم. مهم تر از همه، ری به ما نشان داد که خدمت چگونه تأثیر ژرفی بر بهبودی خود ما دارد.”

“در سال ۲۰۱۶، هیئت امنای SA به کمیتۀ تسهیلات اصلاحی اجازه داد که صدای ری را در توسان ضبط کند، که با عنوان پروژۀ صدای رِی شناخته می شد. این یک خوش شانسی بزرگ برای انجمن  بود؛ رِی یک ماه بعد از آن به علت سرطان درگذشت. رِی ترجیح می‌داد به عنوان ‘پشتیبان’ شناخته شود، نه رهبر. تعهد عمیق او، فروتنی، عشق سفت و سخت، و اعتقاد به برنامه، شهادتی است که هزاران معتادی که او زندگی شان را لمس کرده است، می کنند. ری از طریق زندگی در خدمت، “آن شادی غیرممکن” را یافت. داستان او یکی از عمیق‌ترین و الهام بخش‌ترین داستان های برنامه ۱۲ قدمی ماست.”

از شواهدی که از اعضا در بالا گفته شد، روشن است که رِی به نحوی بی نظیر در SA خدمت کرد. او پرتوی از عشق خداوند برای معتادان جنسی بود. تأثیر بزرگی بر منظم کردن و برنامه دادن به کمیته تسهیلات اصلاحی انجمن معتادان جنسی گمنام داشت. او یک زندگی هوشیار، موثر و مفید داشت و به خوبی در انجمن ما خدمت کرد. او هوشیارانه زندگی کرد.

ری از طریق زندگی در خدمت “آن شادی غیرممکن” را یافت. داستان او یکی از عمیق ترین و الهام بخش ترین داستان های برنامه 12 قدمی ماست.

ری همچنین در هوشیاری درگذشت. همانطور که اریک در بالا ذکر کرده، رِی تا یک ماه قبل از درگذشتش در یک پروژه CFC کار می‌کرد. جیمی پی. نیز خاطرات آخرین روزهای رِی را شرح می‌دهد. “دلم برای رِی تنگ می شود. او واقعاً خیلی نزدیک به گرفتن چیپ 30 سال پاکی اش بود که درگذشت. من سپاسگزارم از اینکه او را شناختم و امیدوارم که بتوانم به یک دهم از افرادی که او به آن ها واقعاً کمک کرد، من در کمک به آن ها نقش داشته است.”

آمریکا
کی. بی.

آمریکا، فلوریدا

جلسات

دیگر داستان های اعضاء