ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

داستان اعضاء

« تازه وارد بودن یک نگرش قلبی است »

تازه وارد بودن یک نگرش قلبی است

اولین حضور من در جلسه، در یکشنبه شب در مک لین نزدیک به دو سال پیش بود. در آن زمان، جلسه منحصراً در فضای مجازی برگزار می شد. یکی از اعضای قدیمی به من پیام داد و پرسید که آیا تازه وارد هستم یا نه. من آنقدر ترسیده و پر از غرور بودم که نمی توانستم با او صادق باشم. آن موقع هوشیار نبودم می دانم که هوشیار هم به نظر نمی رسیدم. او فقط خوشحال بود که من آنجا بودم. از آن زمان آنها گروه خانگی من بودند.

چهارده ماه بعد، همان دوست بهبودی در مراسم عروسی من شرکت کرد، همراه با چند نفر از اعضایی که از اولین جلسات با من بودند. اگر کسی از یکی از آن اعضا بپرسد که آیا الان من مثل زمان یک سال هوشیاری، یا یک ماه هوشیاری یا ناهوشیاری ام هستم، مطمئنم که آنها می خندند.

به عنوان یک معتاد جنسی در حال بهبودی، من در حال رشد و بزرگ شدن هستم. دارم صدایم را کشف می کنم. و با هر فصل جدید، که در آن به طور قابل توجهی تفاوت می کنم، دوباره به یک تازه وارد تبدیل می شوم. از نظر من، یک تازه وارد منحصراً با بی‌تجربه بودن در بهبودی یا مدت زمان هوشیاری تقویم سنجیده نمی‌شود. بلکه تازه وارد می تواند یک نگرش قلبی باشد. وقتی روحم گرسنۀ یادگیری باشد و به این روال ادامه بدهم، خدا دائماً چیزهای بیشتری را برای من آشکار می کند.

بهبودی منظره ای خارجی است که گاهی اوقات به عنوان مناظر زیبا توصیف می شود و بعضی وقت ها به عنوان یک مه که در آن من کاری بجز قرار دادن یک پا در جلوی پای دیگر نمی توانم بکنم (SA 78). من در هر مرحله جدید از رشد خود یک تازه وارد هستم – مراحلی که یکشنبه شب های مک لین من را در آن دیده است.

این گروه فارغ التحصیلی ام از کالج را با من جشن گرفتند، از من در یک ازدواج جدید حمایت کردند، در حالی که با درک خودم از نیروی برتر دست و پنجه نرم می کنم، با من ارتباط برقرار کردند، و زمانی که آماده حرکت به آن سوی کشور برای تلاش بعدی ام بودم، با من اندوهگین شدند.

شام خوردن با همراهی دوستان بهبودی در «لزی مایک دلی» (که عکسش را در بالا می بینید) و تشویق‌هایی شبیه به استادیوم‌های ورزشی برای گرفتن چیپ‌های زمان پاکی، نه تنها جزء اصلی گروه خانگی من هستند، بلکه نگاهی اجمالی به زندگی هوشیارانه ام هستند. گروه ما روشن بین، مشتاق و صادق است. ما در حال حاضر یک جلسه در ماه داریم که به مطالعه سنت ها و مفاهیم اختصاص دارد تا با برنامه ای بزرگتر از خودمان ارتباط برقرار کنیم. ما برای تازه واردان ساخته شده ایم. هر گروهی که برای تازه وارد ساخته شود، گروهی است که برای ماندگاری ساخته شده است. یکشنبه شب های مک‌لین از من، یک تازه وارد، با لطفی که به درک من از خداوند کمک کرد، استقبال کرد.

آمریکا
نوح بی.

آمریکا، ویرجینیا

جلسات

دیگر داستان های اعضاء