ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

داستان اعضاء

« بهبودی گروه »

بهبودی گروه

تجربه عضوی که به توصیه راهنمای خودش عمل کرد، و در جلسات دهان خود را بسته نگه داشت و به جای آن گوش داد.

دو ماه پیش بود که یکی از اعضا به من گفت که چند نفر از اعضای انجمن از دست من عصبانی هستند. من وضعیت را در یک پیام صوتی بسیار طولانی به راهنمایم گفتم. او به من پیشنهاد کرد که برای یک مدتی دهانم را ببندم، سکوت کنم و در جلسات صحبت نکنم. او همچنین به من گفت که خودش هم این کار را تجربه کرده است و برای او هم تجربه بسیار پرفایده ای بوده است. او افزود که حتی اگر صحبت نکنم هم مردم می توانند صدای من را بشنوند؛ و اینکه من با واکنش نشان ندادن و بجای آن گوش دادن، می توانم نزدیکی به خدا را احساس کنم.

امروز بیش از یک ماه است که در یک جلسه صحبت نکرده ام و بله، این یک نعمت است! دیگران چیزهایی را در جلسه مشارکت می کنند که من نیاز دارم بشنوم. من واقعاً می توانم صدای خدا را از طریق آنها بشنوم، و اکنون، افراد بیشتری شروع به شرکت در گروه خانگی من کرده اند. این واقعاً اتفاق ویژه ای است.

من می خواستم یک سری جلسات کارگاهی را به صورت مرتب توسط خودم ترتیب دهم. اینهم احتمالاً نتیجه اراده شخصی خودم بود. بعد از اینکه دعا کردم و در موردش با راهنمایم صحبت کردم دیدم که بهتر است از سمت خودم و برگزاری آن کارگاه کنار بروم. در نتیجه چه شد! ما یک کارگاه فوق العاده داشتیم که افراد زیادی در اجرای آن مشارکت داشتند. هر بار که این اتفاق می‌افتد، یکی از اعضای گروه با همراهی یکی از اعضای با تجربه مختلف کارگاه را هدایت می کند. دیدن اینکه افراد زیادی از طریق قدم ها گرد هم می آیند فوق العاده است.

بنابراین، به تجربۀ من، “چه چیزی جلسات را قوی می کند؟”

  • چرخش خدمات بین اعضاء
  • گوش دادن به گروه
  • انجام کاری که خلاف میل من است
  • پیروی از دستورالعمل‌ها
  • و تلاش نکردن برای درست کردن همه چیز.

گاهی اوقات به نظرم می رسد که اگر من چیزی را درست نکنم، کس دیگری هم آن را درست نمی کند و ما از بین می رویم. اما خداوند همیشه کسی را مامور می کند تا جلسه را آماده کند، برای یک مهمان ترجمه کند یا به جای من جلسه را رهبری کند :-). من فقط بخش کوچکی از انجمن هستم. راهنمای من به من گفت که مدت ها قبل از آمدن من، این انجمن وجود داشته است و بدون من نیز وجود خواهد داشت، و اکنون به وضوح می بینم که چقدر این موضوع درست است.

من سپاسگزارم که می توانم از توانایی خود برای خدمت، حتی در سطح بین المللی استفاده کنم و برای افرادی که در حال انجام خدمات هستند آرزوی بهترین ها را دارم – نه اینکه آنها را کنترل کنم. و من می بینم که چگونه خداوند عشق و قدرت خود را از طریق دیگران نشان می دهد.

اسلواکی
مارتین اس.

اسلواکی، سنیکا

جلسات

دیگر داستان های اعضاء