ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

انجمن SA

« سنت های دوازده گانه انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) »

سنت های دوازده گانه انجمن معتادان جنسی گمنام (SA)

سنت 1: منافع مشترک ما باید در رأس قرار گیرد، بهبودی فردی ما به وحدت SA بستگی دارد.

سنت 2: در ارتباط با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد، خداوندی مهربان که خود را در وجدان گروه بیان می کند. رهبران ما تنها خدمتگزاران مورد اعتماد ما می باشند و بر ما حکومت نمی‌کنند.

سنت 3: تنها شرط عضویت، تمایل به توقف شهوت و از لحاظ جنسی هوشیار شدن، طبق تعریف هوشیاری جنسی SA است.

سنت 4: هر گروه باید مستقل باشد، مگر در مواردی که بر دیگر گروه ها یا کل انجمن معتادان جنسی گمنام تأثیر بگذارد.

سنت 5: هر گروه، تنها یک هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام به معتاد جنسی است که هنوز در عذاب است.

سنت 6: هرگروه SA هرگز نباید هیچ مؤسسه یا سازمان خارجی مرتبط را تأیید یا در آنها سرمایه گذاری کند واجازه استفاده از نام SA را به آنها بدهد، مبادا مسائل مالی، ملکی و شهرت ما را از هدف اصلی خود منحرف سازد.

سنت 7: هر گروه SA باید کاملاً خودکفا باشد و کمکی از خارج دریافت نکند.

سنت 8: SA باید به صورت غیرحرفه ای باقی بماند؛ اما مراکز خدماتی ما می توانند کارمندان خاصی استخدام کنند.

سنت 9: SA، با این نام، هرگز نباید سازماندهی شود؛ اما می توانیم هیئتهای خدماتی یا کمیته هایی تشکیل دهیم که مستقیماً در برابر کسانی که به آنها خدمت می کنند، مسئول باشند.

سنت 10: معتادان جنسی گمنام هیچ عقیده ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام SA هرگز نباید به مسائل اجتماعی وارد شود.

سنت 11: خط مشی روابط عمومی ما، بنا بر اساس جاذبه است تا تبلیغ، ما باید همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، رادیو، فیلم ها و تلویزیون حفظ کنیم.

سنت 12: گمنامی، اساس روحانی تمام سنتهای ماست و همواره یادآور این است که اصول را به غرایز شخصی ترجیح دهیم.