ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

انجمن SA

« دعاهای دوازده قدم انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) »

دعاهای دوازده قدم انجمن معتادان جنسی گمنام (SA)

در اینجا برخی از دعاهای مربوط به دوازده قدم معتادان جنسی گمنام آمده است. هنگامی که هر یک از قدم ها را کار می کنیم، نیاز داریم که دعای مربوط به آن قدم را با نیروی برتر خود زمزمه کنیم.

این تجربۀ ما در دعا کردن بوده است. باشد که این دعاها برای شما و برای همه معتادان جنسی گمنام مفید واقع گردد.

دعای قدم اول

خدای عزیز ٬ من اقرار می‌کنم که در برابر شهوت بی قدرتم ٬ اقرار می‌کنم که زندگی من غیر قابل مدیریت است وقتی سعی می‌کنم آنرا کنترل کنم ٬ امروز به من کمک کن تا معنای واقعی نا توانی را درک کنم و انکار های اعتیاد من را بگیر.

یا: اعتراف میکنم که من در مقابل شهوت ناتوانم و زندگیم غیر قابل کنترل شده است. (AA p. 29, SA p. 83)

دعای قدم دوم

پدر آسمانی، من در قلب خود می دانم که فقط شما می توانید سلامت عقل را به من باز گردانید . من متواضعانه از شما درخواست می‌کنم که همه افکار پیچیده و رفتار اعتیاد گونه را در این روز از من بگیری و به من شفای روح و ذهنی پاک عطا فرمایی.

یا: بدون کمک برای من خیلی مشکل است ٬ اما یک نفر هست که همه قدرت‌ در دست اوست و آن یک نفر خداوند است . ممکن است در حال حاضر خدا را پیدا کنم ! اما اقدامات نصفه و نیمه برای من دست آوردی ندارد ٬ من در نقطه عطف ایستاده‌ام و مراقبت خداوند را با تسلیم کامل در خواست می کنم.(AA p. 59)

دعای قدم سوم

پروردگارا خود را تقدیم تو می دارم ، با من کن و ازمن ساز آنچه خود اراده کنی ، از اسارت نفس رهایم کن تا انجا م اراده ات را بهتر توانم ، مشکلاتم را بگیر تا پیروزی بر آنها شاهدی باشد برای کسانی که با قدرت تو ، عشق تو و راه تو یاریشان خواهم داد ، باشد که همیشه بر اراده ات گردن نهم (AA p. 63).

دعای قدم چهارم

خدای عزیز من آن کسی هستم که زندگی خود را آشفته کردم ٬ من این کار را کردم ولی نمیتوانم آن را باز گردانم ٬ اشتباهات من از آن من هستند ٬ ومن شروع به تهیه یک ترازنامه جستجو گرانه و بی باکانه از خود خواهم کرد . من اشتباهاتم را خواهم نوشت و همچنیم نکات مثبت را و من برای دریافت قدرت تکمیل کار دعا می کنم.

یا، هنگام رنجش: خداوندا به من کمک کن تا در مورد آن‌ها نیز (شخص یا موسسه) همان گذشت و صبر و تحملی را نشان دهم که که با خوشحالی در مورد یک دوست بیمار روا می‌دارم . او یک بیمار است چطور می‌توانم به او کمک کنم ؟ خدایا مرا از خشم حفظ کن و بگذار آنچه که خواست تو است به انجام رسد. (AA p. 63).

یا، هنگام ترس: خداوندا ترس منرا بر طرف ساز و توجه من را به آنچه برای من میخواهی منعطف کن .(AA p. 68)

یا، هنگامی که از نقصهای خود آگاه شدیم و به دنبال کمک خدا برای تغییر بودیم : خداوندا به ایده‌ آل‌های معقول من شکل بده و به من کمک کن تا مطابق آن رفتار کنم و بدانم برای هر یک از این مسائل چه کاری باید انجام بدهم ؟ به طور جدی برای ایده‌آل مناسب دعا می‌کنم ٬‌ در هر موردی که تردید داشتم تقاضای راهنمایی میکنم ٬‌ وسلامت فکر و قدرت انجام کار های درست را خواستار می‌شوم (AA pp. 69-70).

دعای قدم پنجم

خداوندا ترازنامه من به من نشان داد که واقعاً که هستم ٬ من اکنون از تو درخواست می‌کنم که کمکم کنی تا اشتباهات خود را به تو و یک انسان دیگر اقرار کنم ٬در این قدم من را ثابت قدم گردان ٬‌ همراه من باش زیرا بدون برداشتن این قدم نمیتوانم در بهبودی پیش روم ولی با کمک تو میتوانم این قدم را انجام دهم و انجام می دهم.

یا: خداوندا من از ته قلبم از تو تشکر می‌کنم چون می‌دانم تو بهترینی ٬ به من کمک کن تا آگاه شوم از هر چیزی که برای اقرار به شخص دیگری از قلم انداخته ام و کمکم کن تا انجام دهم آن چیزی که ضروری است تا بتوانم در آخر مانند یک فرد آزاد قدم بزنم .(AA p. 75).

دعای قدم ششم

خدای عزیز من برای کمک شما به حذف نواقص شخصیتی من آماده‌ام و اکنون میدانم که آن‌ها سد راه بهبودی من هستند ٬ کمکم کن تا با خود صادق بمانم و به سمت سلامت روحانی و جسمانی هدایتم کم .

یا: من تمایلم را به عنوان یک ضرورت اعلام کردم ٬ من اکنون آماده‌ام که اجازه دهم خداوند همه نواقص را از من بگیرد ٬ و اگر هنوز به چیزی چسبیده‌ام و رهایش نمی‌کنم از خداوند در خواست تمایل می کنم. (AA p. 76)

دعای قدم هفتم

آفریدگارا من اکنون آماده‌ام که تمام خوب و بد وجودم را به تو بسپارم ٬ تمنا دارم یک یک نقص‌های درونم را که سد راه خدمت به تو و هم‌نوعان من است بر طرف کنی و قدرتی عطا فرمایی تا از این پس ٬ به خدمت تو کمر بندم آمین (AA p. 76)

دعای قدم هشتم

خدای عزیز من از تو در خواست کمک می‌کنم تا لیستی از تمام کسانی که به آن‌ها خسارت زده‌ام تهیه کنم ٬ من مسئولیت اشتباهاتم را می‌پذیرم ٬ و در برابر دیگران بخشش را به کار خواهم برد همانطور که شما با من بخشنده هستی و به من عطا فرما تمایلی برای شروع جبران اشتباهاتم ٬ این دعای من است .

یا: خداوندا به من کمک کن تا تمایل پیدا کنم به دور بریزم چیزهایی که از اراده شخصی در من باقیمانده ٬ خداوندا اراده تو برای این شخص اجرا می‌شود همانطور که برای من شد .(AA p. 76)

دعای قدم نهم

خداوندا من برای نگرش درست دعا می‌کنم تا بتوانم جبران خسارت هایم را انجام دهم و دیگر فکرم به سمت خسارت زدن به دیگران نرود٬ راهنمایی تو را درخواست می‌کنم برای جبران خسارت های غیر مستقیم و مهمتر از آن به جبران خسارت ادامه خواهم داد و همچنین پرهیز کردن ٬ کمک به دیگران و رشد معنوی را خواستارم.

یا: خداوندا توانایی انجام و تشخیص کار درست را به من عطا کن، اهمیتی ندارد چه عواقبی داشته باشد. به من کمک کن که به دیگران توجه کنم و به آنها آسیب نرسانم. کمکم کن که قبل از اینکه کاری انجام دهم که مرا شرمنده و متأسف کند، با دیگران مشورت کنم. راه و روش صبوری، بردباری، مهربانی و عشق را به من نشان بده و به من کمک کن که یک زندگی معنوی داشته باشم (AA pp. 79, 80, 83).

دعای قدم دهم

دعا میکنم که درک و تأثیر مفید خود را ارتقاء بخشم؛ ترازنامه روزانه خود را انجام دهم؛ هنگامی که متوجه اشتباهاتم میشوم آن را اصلاح کنم؛ مسئولیت اعمال خود را بر ععده بگیرم؛ همیشه از تمایلات و رفتارهای منفی و سرکوب گریانه خود آگاه باشم؛ رفتارهای خودسرانه خود را همیشه بررسی کنم، همیشه به یاد داشته باشم که من به کمک تو نیاز دارم، عشق و پذیرش دیگران را سرلوحه خود قرار دهم، و در دعاهای روزانهام بهترین راه خدمت کردن به تو را از تو جویا شوم و در این مسیر همواره ثابت قدم باشم.

یا: خداوندا، خودخواهی، ناصادقی، رنجش و ترسهایی مرا از من بگیر. اگر به کسی آسیب رساندهام، کمکم کن که بلافاصله آن را با کسی در میان بگذارم و سریعاً جبران خسارت کنم. کمکم کن که هر گونه کشمکش و جنگیدن با هر چیزی و یا هر کسی را متوقف کنم. به من نشان بده که کجا میتوانم برای دیگران مفید باشم. کمکم کن که عکس العمل من منطقی باشد نه از روی خودمحوری و ترس. بهترین راه خدمتگذاری به تو را به من نشان بده. باشد که اراده تو و نه خواست من برقرار شود (AA pp. 84-85).

دعای قدم یازدهم

ای خالق مهربان، مرا وسیله صلح و آشتی خود قرار ده، تا آنجا که نفرت است حامل عشق باشم، آنجا که خطاکاری و بدی است حامل گذشت باشم، آنجا که نفاق است حامل یکرنگی باشم، آنجا که نادرستی است حامل درستی باشم، آنجا که شک است حامل یقین باشم، آنجا که ناامیدی است حامل امید باشم، آنجا که تاریکی است حامل نور باشم و آنجا که غم است حامل شادی باشم.
پروردگارا! یاریم ده تا به جای تسلی خواهی تسلی دهم و به جای درک شدن درک کنم زیرا پیدا شدن در گرو گمشدن است؛ با بخشیدن دیگران خود بخشوده می شویم و در مرگ حیات جاودان پیدا میکنیم. آمین

خدای عزیزم، آنگونه که تو را درک کرده ام، دعا میکنم که راه ارتباطم با تو همواره باز باشد و این راه از سردرگمیهای روزمره پاک شود. در دعا و مراقبه ام خواستار رهایی از اراده شخصی، توجیه کردن و افکار واهی و پوچ هستم. مرا به افکار صحیح و رفتار مثبت راهنمایی کن. باشد که اراده تو، ای نیروی برترم، و نه خواست من، جاری شود.

یا، دعای شب: مرا ببخش اگر امروز رنجیده، مغرور، ناصادق و یا ترسان بودم. کمکم کن که مسائل را درون خودم نگاه ندارم بلکه آنها را با یک فرد دیگر در میان بگذارم. به من نشان بده اگر جایی به کسی عذرخوای بدهکارم و کمکم کن که عذرخواهی کنم. کمکم کن که با همه مهربان باشم و عشق بورزم. به من کمک کن که به این فکر کنم که چه کارهایی میتوانم برای خودم انجام دهم. لطفاً کمکم کن که گرفتار نگرانی، پشیمانی، و افکار بیمارگونه نشوم، تا بتوانم برای دیگران مفید واقع شوم (AA p. 86).

یا، دعای روز: خداوندا، افکار مرا هدایت کن، تا بتوانم از ترحم به خود، ناصادقی، خودسری، خودمحوری و ترس دور شوم. الهام بخش افکارم، تصمیماتم و ادراکم باش. کمکم کن آرام بگیرم و سخت نگیرم. مرا از شک و تردید و دودلی رها کن. در طول این روز مرا راهنمایی کن و قدم صحیح بعدی را به من نشان بده. خداوندا، آن چیزی که نیاز دارم تا مراقب هر گونه مشکلی باشم، به من عطا کن. بخصوص خواستار آنم که از خودسری و اراده شخصی رها شوم. من خواستار اینها هستم تا بتوانم بیشترین خدمتگذاری را به تو و اطرافیانم بکنم.

یا، در طول روز: خدایا، در حال حاضر من مضطرب و هراسناک و مردد هستم. کمکم کن که این ترس و اضطراب متوقف شود و به یاد بیاورم که من دیگر گرداننده هستی نیستم. افکار و رفتار صحیح را به من نشان بده تا در این شرایط خاص به من کمک کند. خداوندا مرا در مقابل ترس، خشم، نگرانی، ترحم به حال خود و افکار احمقانه محافظت کن. اراده تو جاری خواهد شد (AA pp. 87-88).

دعای قدم دوازدهم

خدای عزیز، بیداری روحانی من در حال آشکار شدن است. کمکی که دریافت کردم را باید به دیگران انتقال دهم، هم داخل و هم بیرون از انجمن. بابت این شانسی که به من دادهای سپاسگذارم. دعا میکنم که با فروتنی تمام، هر روز در مسیر رشد معنوی قدم بردارم. دعا میکنم که به من بینش و توانایی درونی عطا کنی تا اصول این روش زندگی را در رفتار و گفتارم تمرین کنم. من به تو، دوستان بهبودی و به این برنامه بهبودی، هر ساعت روز احتیاج دارم. این مسیر راه بهتری برای زندگیست.

و یا: خداوندا، خواستار آنم که به من نشان دهی که چه کاری میتوانم برای شخصی که بیمار است انجام دهم. به من کمک کن که خود را آماده کنم، و ایمان دارم که اگر من آماده شنیدن باشم، جواب از تو خواهد رسید. کمکم کن که رابطهام را با تو استحکام بخشم، آنگاه اتفاقات بزرگی برای من و دیگران روی خواهد داد. این یک حقیقت بزرگ است برای ما. کمکم کن خودم را به تو واگذار کنم. کمکم کن که اشتباهاتم را به تو و همدردانم اقرار کنم. کمکم کن که خرابی های گذشته را ترمیم کنم. کمکم کن که آنچه را که به دست آورده ام به سهولت در اختیار دیگران بگذارم. باشد که خدا ما را مورد مرحمت خود قرار دهد و ما را حفظ کند (AA p. 164).

دعای آرامش: خداوندا آرامشی عطا فرما تا پذیریم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم و دانشی که تفاوت این دو را بدانم. آمین