ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

جلسات تازه تأسیس و نیازمند حمایت

انجمن SA ناحیه اصفهان و چهارمحال و بختیاری

از تمام اعضای تازه وارد و قدیمی انجمن درخواست می کنیم، برای حمایت بیشتر از این جلسات تازه تأسیس، از شرکت در جلسات این گروه ها، گرفتن پست های خدمتی و انتقال تجربه به اعضای آن، استقبال بیشتری به عمل بیاورید.

شماره تماس آدرس جلسات آقایان: 09135113313

خیابان کهندژ – جوی آباد – خیابان ماربین مرکزی – خیابان شهید قاسمی – اول کوچه صحرا – مسجد امام حسن عسگری(ع)
(جمعه)
14:00
 الی 15:30
خیابان کهندژ – جوی آباد – خیابان ماربین مرکزی – خیابان شهید قاسمی – اول کوچه صحرا – مسجد امام حسن عسگری(ع)
(جمعه)  
14:00
 الی 15:30
اصفهان – میدان سهروردی – بزرگراه شهید حبیب اللهی (اولین خیابان بعد از ورودی ناژوان) – خیابان جلالان – مسجد امام رضا(ع)
(سه شنبه)
18:00
 الی 19:15
اصفهان – میدان سهروردی – بزرگراه شهید حبیب اللهی (اولین خیابان بعد از ورودی ناژوان) – خیابان جلالان – مسجد امام رضا(ع)
(سه شنبه)  
18:00
 الی 19:15
کاشان – پارک آیت الله مدنی
(- غیرفعال (نمایش داده نشود) -)
18:00
 الی 19:30
کاشان – پارک آیت الله مدنی
(- غیرفعال (نمایش داده نشود) -)  
18:00
 الی 19:30
شهر زاینده رود – محله بیستجان – بلوار پیامبر اعظم – نبش کوچه گلشن 18 – روبروی عکاسی خاطره
(شنبه)
20:00
 الی 21:30
شهر زاینده رود – محله بیستجان – بلوار پیامبر اعظم – نبش کوچه گلشن 18 – روبروی عکاسی خاطره
(شنبه)  
20:00
 الی 21:30
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(- غیرفعال (نمایش داده نشود) -)
20:00
 الی 21:00
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(- غیرفعال (نمایش داده نشود) -)  
20:00
 الی 21:00
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(- غیرفعال (نمایش داده نشود) -)
20:00
 الی 21:00
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(- غیرفعال (نمایش داده نشود) -)  
20:00
 الی 21:00
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(- غیرفعال (نمایش داده نشود) -)
20:00
 الی 21:00
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(- غیرفعال (نمایش داده نشود) -)  
20:00
 الی 21:00