ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

تماس با ما

« تماس با کمیته کارگاه ها »

تماس با کمیته کارگاه ها

کمیته کارگاه های انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) مسئول برگزاری کارگاه برای گروه ها و هیئت نمایندگان، در صورت درخواست و نیاز آنها و پیگیری سریع و اجرای آن می باشد.

انتخاب سخنران برای همایش های انجمن، برگزاری جلسات باز (که شرکت برای عموم مردم و افراد غیر عضو انجمن نیز در آن آزاد است) و برگزاری جلسات درون کمیته ای از دیگر مسئولیت های کمیته کارگاه ها است.

شماره تماس مسئول کمیته کارگاه های SA ناحیه اصفهان و چهارمحال و بختیاری:

09130128953