ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

تماس با ما

« تماس با آدرس جلسات »

تماس با آدرس جلسات

مسئول کمیته آدرس جلسات انجمن معتادان جنسی گمنام (SA) ناحیه اصفهان و چهارمحل و بختیاری، در تمامی روزها از ساعت شروع اولین جلسه در هر روز تا ساعت پایان آخرین جلسۀ همان روز، پاسخگوی تلفن شما است، و محل و روز و ساعت برگزاری جلسات همان روز و روزهای دیگر را به اطلاع شما می رساند.

برای دریافت آخرین اطلاعات از محل و زمان برگزاری جلسات انجمن SA در ناحیه اصفهان و چهارمحال و بختیاری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس آدرس جلسات آقایان:

3313 511 0913

شماره تماس آدرس جلسات بانوان:

0799 683 0913