آدرس جلسات انجمن SA اصفهان و چهار محال بختیاری

آدرس جلسات انجمن SA اصفهان و چهار محال بختیاری

شماره تماس آدرس جلسات آقایان 09135113313

امکان هر گونه تغییر در ساعت آدرس جلسات می باشد.لطفا برای اطمینان از زمان و مکان دقیق با مسئول آدرس جلسات تماس بگیرید.

مکان و زمان جلسات SA در پاییز و زمستان 1401

شـــنبه

آدرس ساعت
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
7 الی  8:15 صبح
اصفهان-خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی)-داخل گلستان شهدا-پشت زورخانه-جنب مسجد لسان الارض
7 الی 8:15 صبح
اصفهان خیابان امام خمینی عاشق آباد تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
7 الی 8:15
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
14 الی 15:30
اصفهان-خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی)-داخل گلستان شهدا-پشت زورخانه-جنب مسجد لسان الارض
18 الی 19:30
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
18 الی 19:30
شهرکرد- میدان قدس مسجد النبی اتاق سمت راست قبل ورودی مسجد
21 الی 22:30
اصفهان خیابان امام خمینی خیابان درخشان بعد از فلکه دوم کوچه شماره 17  (ساحل) داخل مسجد النبی
21 الی 22:30
نجف آباد-چهارراه بازار-خیابان منتظری شمالی-بعد از مسجد شیخ احمد حججی-کوچه شهید شریفیانا-داخل کوچه-اولین فرعی سمت چپ (بن بست)- کتابخانه شیخ احمد حججی-طبقه همکف اتاق سمت راست
21 الی 22:30
گلپایگان مسجد ولیعصر قاضی زاهد آرامستان قاضی زاهد
22 الی 23:30

 

 

 

 

 

یکشـــنبه

آدرس ساعت
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
7 الی 8:30 صبح
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
14 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
18 الی 19:30
شاهین شهر جاده گاز خیابان حکیم سنایی انتهای خیابان،حسینیه اراکی ها
*      *      *
18 الی 19:30
اتوبان ذوب آهن روبروی زندان مرکزی (دستگرد)- شهرک قدس- مسجد امام حسین (ع)
19 الی 20:30
شهرضا- خیابان پاسداران- پانصد دستگاه- مسجد امیرالمومنین
20 الی 21:30
الیگودرز خیابان امام خمینی پارک شهر جنب کتابخانه عمومی امام محمد باقر (اتاق نگهبانی شهرداری)
20 الی 21:30
پیربکران جنب ورزشگاه تختی حسینیه پاوا داخل گلزار شهدا
20:30 الی 22
لردگان خیابان چشمه برم کوچه محله آخوند پلاک 102
*      *      *
20:30 الی 22
اصفهان- پل تمدن – خیابان معراج(هفتون)-خیابان شهید کشاورزی- بعد از مدرسه موسوی- حسینیه آغچه ای ها
21 الی 22:30
اصفهان خیابان امام خمینی عاشق آباد تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
21 الی 22:30

 

 

 

 

دوشـــنبه

 

 

آدرس ساعت
اصفهان خیابان امام خمینی عاشق آباد تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
7 الی 8:15 صبح
اصفهان-خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی)-داخل گلستان شهدا-پشت زورخانه-جنب مسجد لسان الارض
7 الی 8:15 صبح
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
14 الی 15:30
اصفهان-اتوبان شهید چمران-قبل از اشراق جنوبی- کوچه شهید حیدری-جنب قهوه فروشی
18 الی 19:30
اصفهان-خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی)-داخل گلستان شهدا-پشت زورخانه-جنب مسجد لسان الارض
18 الی 19:30
فولادشهر-بالاتر از داروخانه دکتر طالاری- محله ب2 ب3 حسینیه حبیب ابن مظاهر
19 الی 20:30
مبارکه – روستای اراضی – گلزار شهدا
*      *      *
20:30 الی 22
شهرکرد- میدان قدس- مسجد النبی اتاق سمت راست- قبل ورودی مسجد
21 الی 22:30
اصفهان خیابان امام خمینی خیابان درخشان بعد از فلکه دوم کوچه شماره 17  (ساحل) داخل مسجد النبی
21 الی 22:30
گلپایگان – مسجد قاضی زاهد – جنب آرامستان قاضی زاهد
21 الی 22:30

 

 

 

سه شـــنبه

آدرس ساعت
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
7 الی 8:15 صبح
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
14 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
18 الی 19:30
دهاقان خیابان بقیع سالن اجتماعات قبرستان بقیع
20:30 الی 22
فلاورجان روستای زفره گلزار شهدا
20:30 الی 22
خیابان کهندژ جوی آباد خیابان ماربین مرکزی خیابان قاسمی – اول کوچه صحرا مسجد امام حسن عسگری(ع)
*      *      *
20:30 الی 22
نجف آباد-چهارراه بازار-خیابان منتظری شمالی-بعد از مسجد شیخ احمد حججی-کوچه شهید شریفیانا-داخل کوچه-اولین فرعی سمت چپ (بن بست)- کتابخانه شیخ احمد حججی-طبقه همکف اتاق سمت راست
21 الی 22:30
اصفهان- پل تمدن – خیابان معراج(هفتون)-خیابان شهید کشاورزی- بعد از مدرسه موسوی- حسینیه آغچه ای ها
21 الی 22:30

 

 

 

 

 

چـهارشــنبه

آدرس ساعت
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
7 الی 8:15 صبح
اصفهان-خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی)-داخل گلستان شهدا-پشت زورخانه-جنب مسجد لسان الارض
7 الی 8:15 صبح
اصفهان خیابان امام خمینی عاشق آباد تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
7 الی 8:15 صبح
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
14 الی 15:30
اصفهان-خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی)-داخل گلستان شهدا-پشت زورخانه-جنب مسجد لسان الارض
18 الی 19:30
اصفهان-اتوبان شهید چمران-قبل از اشراق جنوبی- کوچه شهید حیدری-جنب قهوه فروشی
18 الی 19:30
خیابان آتشگاه خیابان نبوی منش کوچه 120 انتهای کوچه گلزار محله (سالن گلزار)
*      *      *
20:30 الی 22
شهرکرد میدان قدس مسجد النبی اتاق سمت راست قبل از ورودی مسجد
21 الی 22:30
خمینی شهر میدان آزادی خیابان امام شمالی نرسیده به چهارشنبه بازار مسجد جانبازان طبقه دوم (ورودی داخل کوچه سمت چپ)
21 الی 22:30
کلیشاد کمربندی پشت بیمارستان شفا امامزاده سید ابراهیم
21 الی 22:30
اصفهان خیابان امام خمینی خیابان درخشان بعد از فلکه دوم کوچه شماره 17  (ساحل) داخل مسجد النبی
21 الی 22:30
خورزوق خیابان شهرداری کوچه زین العابدین مسجد زین العابدین
21 الی 22:30
فولادشهر محله A6 -کوچه صبا 1 مسجد امام سجاد (داخل زیر زمین)
21 الی 22:30
گلپایگان مسجد ولیعصر قاضی زاهد آرامستان قاضی زاهد
22 الی 23:30

 

 

 

 

 

پنجــشنبه

                                             آدرس            ساعت
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
7 الی 8:30 صبح
شهرضا پانصد دستگاه مسجد امیرالمومنین(ع)
7 الی 8 صبح
فولادشهر-بالاتر از داروخانه دکتر طالاری- محله ب2 ب3 حسینیه خوزستانی ها
8 الی 9 صبح
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
14 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
18 الی 19:30
الیگودرز خیابان امام خمینی پارک شهر – جنب کتابخانه عمومی امام محمد باقر (اتاق نگهبانی شهرداری)
20 الی 21:30
بروجن شهر نقنه بلوار امام رضا بین میدان بسیج و میدان انقلاب نمازخانه بین راهی فاطمیه
*      *      *
21 الی 22:30
اصفهان- پل تمدن – خیابان معراج(هفتون)-خیابان شهید کشاورزی- بعد از مدرسه موسوی- حسینیه آغچه ای ها
21 الی 22:30
قهدریجان- خیابان طالقانی خیابان گلزار شهدا 100  متر بعد از سالن گلزار روبروی ورزشگاه
21 الی 22:30

 

 

 

 

جمعـــه

آدرس ساعت
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
7:30 الی 9 صبح
نجف آباد-چهارراه بازار-خیابان منتظری شمالی-بعد از مسجد شیخ احمد حججی-کوچه شهید شریفیانا-داخل کوچه-اولین فرعی سمت چپ (بن بست)- کتابخانه شیخ احمد حججی-طبقه همکف اتاق سمت چپ
7:30 الی 9 صبح
اصفهان میدان جمهوری(دروازه تهران)-خیابان رباط اول-نرسیده به پل رباط-خیابان شیخ فائض-مسجد ام البنین
14 الی 15:30
اصفهان میدان سهروردی بزرگراه شهید حبیب اللهی(اولین خیابان بعد از ورودی ناژوان) خیابان جلالان مسجد امام رضا(ع)
15 الی 16:30
فولادشهر-بالاتر از داروخانه دکتر طالاری- محله ب2 ب3 حسینیه حبیب ابن مظاهر
16:30 الی 18
شهرکرد خیابان پاسداران مسجد خاتم الانبیا درب داخل کوچه طبقه بالا
18 الی 19:30
زرین شهر خیابان ملاصدرا مسجد امام موسی کاظم(ع) طبقه دوم
20 الی 21:30
خورزوق خیابان شهرداری کوچه زین العابدین مسجد زین العابدین
21 الی 22:30
اصفهان- پل تمدن – خیابان معراج(هفتون)-خیابان شهید کشاورزی- بعد از مدرسه موسوی- حسینیه آغچه ای ها
21 الی 22:30

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.