ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

آدرس جلسات آقایان انجمن معتادان جنسی گمنام (SA)

آدرس جلسات آقایان
انجمن معتادان جنسی گمنام (SA)

ناحیه اصفهان و چهارمحال و بختیاری

آدرس جلسات آقایان SA اصفهان

لطفاً توجه داشته باشید امکان هر گونه تغییر در ساعت آدرس جلسات می باشد. برای اطمینان از زمان و مکان دقیق با مسئول آدرس جلسات تماس بگیرید.

گروه های بهبودی SA می توانند جدیدترین نسخه این فایل را از همین لینک دریافت نموده و به صورت آدرس جلسات تک برگی چاپ کنند و به تازه واردان جلسه هدیه نمایند.

شماره تماس آدرس جلسات آقایان: 09135113313

شـــــنبه

اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(شنبه)
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(شنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(شنبه)
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(شنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان امام خمینی – عاشق آباد – تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
(شنبه)
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان امام خمینی – عاشق آباد – تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
(شنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(شنبه)
14:00
 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(شنبه)  
14:00
 الی 15:30
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(شنبه)
18:00
 الی 19:30
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(شنبه)  
18:00
 الی 19:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(شنبه)
19:00
 الی 20:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(شنبه)  
19:00
 الی 20:30
شهرکرد – بالاتر از فلکه فردوسی – مسجد نو
(شنبه)
19:00
 الی 20:30
شهرکرد – بالاتر از فلکه فردوسی – مسجد نو
(شنبه)  
19:00
 الی 20:30
مینادشت – خیابان شهید بهشتی – کوچه خیام
(شنبه)
20:00
 الی 21:30
مینادشت – خیابان شهید بهشتی – کوچه خیام
(شنبه)  
20:00
 الی 21:30
نجف آباد – چهارراه بازار – خیابان منتظری شمالی – بعد از مسجد شیخ احمد حججی – کوچه شهید شریفیانا – داخل کوچه - اولین فرعی سمت چپ (بن بست) – کتابخانه شیخ احمد حججی – طبقه همکف اتاق سمت راست
(شنبه)
20:00
 الی 21:30
نجف آباد – چهارراه بازار – خیابان منتظری شمالی – بعد از مسجد شیخ احمد حججی – کوچه شهید شریفیانا – داخل کوچه - اولین فرعی سمت چپ (بن بست) – کتابخانه شیخ احمد حججی – طبقه همکف اتاق سمت راست
(شنبه)  
20:00
 الی 21:30
خمینی شهر – خیابان توحید – کوچه لادره – جنب خانه سرتیپ سدهی – مسجد سیدجواد
(شنبه)
20:00
 الی 21:30
خمینی شهر – خیابان توحید – کوچه لادره – جنب خانه سرتیپ سدهی – مسجد سیدجواد
(شنبه)  
20:00
 الی 21:30
بروجن – شهر نقنه – بلوار امام رضا – بین میدان بسیج و میدان انقلاب – نمازخانه بین راهی فاطمیه
(شنبه)
20:00
 الی 21:30
بروجن – شهر نقنه – بلوار امام رضا – بین میدان بسیج و میدان انقلاب – نمازخانه بین راهی فاطمیه
(شنبه)  
20:00
 الی 21:30
شهر زاینده رود – محله بیستجان – بلوار پیامبر اعظم – نبش کوچه گلشن 18 – روبروی عکاسی خاطره
(شنبه)
20:00
 الی 21:30
شهر زاینده رود – محله بیستجان – بلوار پیامبر اعظم – نبش کوچه گلشن 18 – روبروی عکاسی خاطره
(شنبه)  
20:00
 الی 21:30
اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان درخشان – بعد از فلکه دوم – کوچه شماره 17 (ساحل) – داخل مسجد النبی
(شنبه)
20:30
 الی 22:00
اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان درخشان – بعد از فلکه دوم – کوچه شماره 17 (ساحل) – داخل مسجد النبی
(شنبه)  
20:30
 الی 22:00

یکشنبه

اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(یکشنبه)
07:00 صبح
 الی 08:30 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(یکشنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:30 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(یکشنبه)
14:00
 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(یکشنبه)  
14:00
 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(یکشنبه)
19:00
 الی 20:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(یکشنبه)  
19:00
 الی 20:30
شهرضا – خیابان پاسداران – پانصد دستگاه – مسجد امیرالمومنین(ع)
(یکشنبه)
19:00
 الی 20:30
شهرضا – خیابان پاسداران – پانصد دستگاه – مسجد امیرالمومنین(ع)
(یکشنبه)  
19:00
 الی 20:30
لردگان – خیابان چشمه برم – کوچه محله آخوند – پلاک 102
(یکشنبه)
19:00
 الی 20:30
لردگان – خیابان چشمه برم – کوچه محله آخوند – پلاک 102
(یکشنبه)  
19:00
 الی 20:30
پیربکران – جنب ورزشگاه تختی – حسینیه پاوا – داخل گلزار شهدا
(یکشنبه)
19:30
 الی 21:00
پیربکران – جنب ورزشگاه تختی – حسینیه پاوا – داخل گلزار شهدا
(یکشنبه)  
19:30
 الی 21:00
اصفهان – خیابان امام خمینی – عاشق آباد – تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
(یکشنبه)
20:00
 الی 21:30
اصفهان – خیابان امام خمینی – عاشق آباد – تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
(یکشنبه)  
20:00
 الی 21:30
اتوبان نجف آباد تیران – روستای نهضت آباد – سالن اجتماعات نهضت آباد
(یکشنبه)
20:00
 الی 21:30
اتوبان نجف آباد تیران – روستای نهضت آباد – سالن اجتماعات نهضت آباد
(یکشنبه)  
20:00
 الی 21:30
اصفهان – پل تمدن – خیابان معراج (هفتون) – خیابان شهید کشاورزی – بعد از مدرسه موسوی – حسینیه آغچه ای ها
(یکشنبه)
20:00
 الی 21:30
اصفهان – پل تمدن – خیابان معراج (هفتون) – خیابان شهید کشاورزی – بعد از مدرسه موسوی – حسینیه آغچه ای ها
(یکشنبه)  
20:00
 الی 21:30
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(یکشنبه)
20:00
 الی 21:00
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(یکشنبه)  
20:00
 الی 21:00

دوشـــنبه

اصفهان – خیابان امام خمینی – عاشق آباد – تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
(دوشنبه)
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان امام خمینی – عاشق آباد – تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
(دوشنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(دوشنبه)
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(دوشنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(دوشنبه)
14:00
 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(دوشنبه)  
14:00
 الی 15:30
اصفهان – اتوبان شهید چمران – قبل از اشراق جنوبی – کوچه شهید حیدری – جنب قهوه فروشی (تاکسی تلفنی سابق)
(دوشنبه)
18:00
 الی 19:30
اصفهان – اتوبان شهید چمران – قبل از اشراق جنوبی – کوچه شهید حیدری – جنب قهوه فروشی (تاکسی تلفنی سابق)
(دوشنبه)  
18:00
 الی 19:30
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(دوشنبه)
18:00
 الی 19:30
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(دوشنبه)  
18:00
 الی 19:30
فولادشهر – بالاتر از داروخانه دکتر طالاری – محله ب2 ب3 – حسینیه حبیب ابن مظاهر
(دوشنبه)
19:00
 الی 20:30
فولادشهر – بالاتر از داروخانه دکتر طالاری – محله ب2 ب3 – حسینیه حبیب ابن مظاهر
(دوشنبه)  
19:00
 الی 20:30
شهرکرد – بالاتر از فلکه فردوسی – مسجد نو
(دوشنبه)
19:00
 الی 20:30
شهرکرد – بالاتر از فلکه فردوسی – مسجد نو
(دوشنبه)  
19:00
 الی 20:30
اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان درخشان – بعد از فلکه دوم – کوچه شماره 17 (ساحل) – داخل مسجد النبی
(دوشنبه)
20:30
 الی 22:00
اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان درخشان – بعد از فلکه دوم – کوچه شماره 17 (ساحل) – داخل مسجد النبی
(دوشنبه)  
20:30
 الی 22:00

سه شـــنبه

اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(سه شنبه)
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(سه شنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(سه شنبه)
14:00
 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(سه شنبه)  
14:00
 الی 15:30
اصفهان – ورودی قدیم بهارستان – بلوار بهشت – روبروی ایستگاه آتشنشانی – داخل اتاقک
(سه شنبه)
14:00
 الی 15:30
اصفهان – ورودی قدیم بهارستان – بلوار بهشت – روبروی ایستگاه آتشنشانی – داخل اتاقک
(سه شنبه)  
14:00
 الی 15:30
اصفهان – میدان سهروردی – بزرگراه شهید حبیب اللهی (اولین خیابان بعد از ورودی ناژوان) – خیابان جلالان – مسجد امام رضا(ع)
(سه شنبه)
18:00
 الی 19:15
اصفهان – میدان سهروردی – بزرگراه شهید حبیب اللهی (اولین خیابان بعد از ورودی ناژوان) – خیابان جلالان – مسجد امام رضا(ع)
(سه شنبه)  
18:00
 الی 19:15
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(سه شنبه)
19:00
 الی 20:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(سه شنبه)  
19:00
 الی 20:30
دهاقان – خیابان بقیع – سالن اجتماعات قبرستان بقیع
(سه شنبه)
19:30
 الی 21:00
دهاقان – خیابان بقیع – سالن اجتماعات قبرستان بقیع
(سه شنبه)  
19:30
 الی 21:00
فلاورجان – روستای زفره – گلزار شهدا
(سه شنبه)
19:30
 الی 21:00
فلاورجان – روستای زفره – گلزار شهدا
(سه شنبه)  
19:30
 الی 21:00
نجف آباد – چهارراه بازار – خیابان منتظری شمالی – بعد از مسجد شیخ احمد حججی – کوچه شهید شریفیانا – داخل کوچه - اولین فرعی سمت چپ (بن بست) – کتابخانه شیخ احمد حججی – طبقه همکف اتاق سمت راست
(سه شنبه)
20:00
 الی 21:30
نجف آباد – چهارراه بازار – خیابان منتظری شمالی – بعد از مسجد شیخ احمد حججی – کوچه شهید شریفیانا – داخل کوچه - اولین فرعی سمت چپ (بن بست) – کتابخانه شیخ احمد حججی – طبقه همکف اتاق سمت راست
(سه شنبه)  
20:00
 الی 21:30
خیابان کهندژ – جوی آباد – خیابان ماربین مرکزی – خیابان قاسمی – اول کوچه صحرا – مسجد امام حسن عسگری(ع)
(سه شنبه)
20:00
 الی 21:30
خیابان کهندژ – جوی آباد – خیابان ماربین مرکزی – خیابان قاسمی – اول کوچه صحرا – مسجد امام حسن عسگری(ع)
(سه شنبه)  
20:00
 الی 21:30
اصفهان – پل تمدن – خیابان معراج (هفتون) – خیابان شهید کشاورزی – بعد از مدرسه موسوی – حسینیه آغچه ای ها
(سه شنبه)
20:00
 الی 21:30
اصفهان – پل تمدن – خیابان معراج (هفتون) – خیابان شهید کشاورزی – بعد از مدرسه موسوی – حسینیه آغچه ای ها
(سه شنبه)  
20:00
 الی 21:30
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(سه شنبه)
20:00
 الی 21:00
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(سه شنبه)  
20:00
 الی 21:00

چهارشـــنبه

اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(چهارشنبه)
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(چهارشنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(چهارشنبه)
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(چهارشنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان امام خمینی – عاشق آباد – تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
(چهارشنبه)
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان – خیابان امام خمینی – عاشق آباد – تکیه تعزیه خوانی عاشق آباد
(چهارشنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:15 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(چهارشنبه)
14:00
 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(چهارشنبه)  
14:00
 الی 15:30
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(چهارشنبه)
18:00
 الی 19:30
اصفهان – خیابان سجاد کوچه 34 (شهید زمانی) – داخل گلستان شهدا – پشت زورخانه – جنب مسجد لسان الارض
(چهارشنبه)  
18:00
 الی 19:30
اصفهان – اتوبان شهید چمران – قبل از اشراق جنوبی – کوچه شهید حیدری – جنب قهوه فروشی (تاکسی تلفنی سابق)
(چهارشنبه)
18:00
 الی 19:30
اصفهان – اتوبان شهید چمران – قبل از اشراق جنوبی – کوچه شهید حیدری – جنب قهوه فروشی (تاکسی تلفنی سابق)
(چهارشنبه)  
18:00
 الی 19:30
شهرکرد – بالاتر از فلکه فردوسی – مسجد نو
(چهارشنبه)
19:00
 الی 20:30
شهرکرد – بالاتر از فلکه فردوسی – مسجد نو
(چهارشنبه)  
19:00
 الی 20:30
لردگان – خیابان چشمه برم – کوچه محله آخوند – پلاک 102
(چهارشنبه)
19:00
 الی 20:30
لردگان – خیابان چشمه برم – کوچه محله آخوند – پلاک 102
(چهارشنبه)  
19:00
 الی 20:30
نجف آباد – چهارراه بازار – خیابان منتظری شمالی – بعد از مسجد شیخ احمد حججی – کوچه شهید شریفیانا – داخل کوچه - اولین فرعی سمت چپ (بن بست) – کتابخانه شیخ احمد حججی – طبقه همکف اتاق سمت راست
(چهارشنبه)
20:00
 الی 21:30
نجف آباد – چهارراه بازار – خیابان منتظری شمالی – بعد از مسجد شیخ احمد حججی – کوچه شهید شریفیانا – داخل کوچه - اولین فرعی سمت چپ (بن بست) – کتابخانه شیخ احمد حججی – طبقه همکف اتاق سمت راست
(چهارشنبه)  
20:00
 الی 21:30
خیابان آتشگاه – خیابان نبوی منش – کوچه 120 – انتهای کوچه گلزار – محله (سالن گلزار)
(چهارشنبه)
20:00
 الی 21:30
خیابان آتشگاه – خیابان نبوی منش – کوچه 120 – انتهای کوچه گلزار – محله (سالن گلزار)
(چهارشنبه)  
20:00
 الی 21:30
کلیشاد – کمربندی – پشت بیمارستان شفا – امامزاده سید ابراهیم
(چهارشنبه)
20:00
 الی 21:30
کلیشاد – کمربندی – پشت بیمارستان شفا – امامزاده سید ابراهیم
(چهارشنبه)  
20:00
 الی 21:30
خورزوق – خیابان شهرداری – کوچه زین العابدین – مسجد زین العابدین
(چهارشنبه)
20:00
 الی 21:30
خورزوق – خیابان شهرداری – کوچه زین العابدین – مسجد زین العابدین
(چهارشنبه)  
20:00
 الی 21:30
خمینی شهر – میدان آزادی – خیابان امام شمالی – نرسیده به چهارشنبه بازار – مسجد جانبازان – طبقه دوم – (ورودی داخل کوچه سمت چپ)
(چهارشنبه)
20:00
 الی 21:30
خمینی شهر – میدان آزادی – خیابان امام شمالی – نرسیده به چهارشنبه بازار – مسجد جانبازان – طبقه دوم – (ورودی داخل کوچه سمت چپ)
(چهارشنبه)  
20:00
 الی 21:30
اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان درخشان – بعد از فلکه دوم – کوچه شماره 17 (ساحل) – داخل مسجد النبی
(چهارشنبه)
20:30
 الی 22:00
اصفهان – خیابان امام خمینی – خیابان درخشان – بعد از فلکه دوم – کوچه شماره 17 (ساحل) – داخل مسجد النبی
(چهارشنبه)  
20:30
 الی 22:00
فولادشهر – محله آ6 – کوچه صبا 1 – مسجد امام سجاد (داخل زیر زمین)
(چهارشنبه)
21:00
 الی 22:30
فولادشهر – محله آ6 – کوچه صبا 1 – مسجد امام سجاد (داخل زیر زمین)
(چهارشنبه)  
21:00
 الی 22:30

پنجشـــنبه

اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(پنجشنبه)
07:00 صبح
 الی 08:30 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(پنجشنبه)  
07:00 صبح
 الی 08:30 صبح
فولادشهر – بالاتر از داروخانه دکتر طالاری – محله ب2 ب3 – حسینیه حبیب ابن مظاهر
(پنجشنبه)
08:00 صبح
 الی 09:00 صبح
فولادشهر – بالاتر از داروخانه دکتر طالاری – محله ب2 ب3 – حسینیه حبیب ابن مظاهر
(پنجشنبه)  
08:00 صبح
 الی 09:00 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(پنجشنبه)
14:00
 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(پنجشنبه)  
14:00
 الی 15:30
نجف آباد – چهارراه بازار – خیابان منتظری شمالی – بعد از مسجد شیخ احمد حججی – کوچه شهید شریفیانا – داخل کوچه - اولین فرعی سمت چپ (بن بست) – کتابخانه شیخ احمد حججی – طبقه همکف اتاق سمت چپ
(پنجشنبه)
14:00
 الی 15:30
نجف آباد – چهارراه بازار – خیابان منتظری شمالی – بعد از مسجد شیخ احمد حججی – کوچه شهید شریفیانا – داخل کوچه - اولین فرعی سمت چپ (بن بست) – کتابخانه شیخ احمد حججی – طبقه همکف اتاق سمت چپ
(پنجشنبه)  
14:00
 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(پنجشنبه)
19:00
 الی 20:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(پنجشنبه)  
19:00
 الی 20:30
شهرضا – خیابان پاسداران – پانصد دستگاه – مسجد امیرالمومنین(ع)
(پنجشنبه)
19:30
 الی 20:30
شهرضا – خیابان پاسداران – پانصد دستگاه – مسجد امیرالمومنین(ع)
(پنجشنبه)  
19:30
 الی 20:30
قهدریجان – خیابان طالقانی – خیابان گلزار شهدا – 100 متر بعد از سالن گلزار – روبروی ورزشگاه
(پنجشنبه)
20:00
 الی 21:30
قهدریجان – خیابان طالقانی – خیابان گلزار شهدا – 100 متر بعد از سالن گلزار – روبروی ورزشگاه
(پنجشنبه)  
20:00
 الی 21:30
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(پنجشنبه)
20:00
 الی 21:00
کاشان – راوند – کوچه سازمان آب
(پنجشنبه)  
20:00
 الی 21:00

جـــــمعه

اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(جمعه)
07:30 صبح
 الی 09:00 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(جمعه)  
07:30 صبح
 الی 09:00 صبح
نجف آباد – چهارراه بازار – خیابان منتظری شمالی – بعد از مسجد شیخ احمد حججی – کوچه شهید شریفیانا – داخل کوچه - اولین فرعی سمت چپ (بن بست) – کتابخانه شیخ احمد حججی – طبقه همکف اتاق سمت چپ
(جمعه)
07:30 صبح
 الی 09:00 صبح
نجف آباد – چهارراه بازار – خیابان منتظری شمالی – بعد از مسجد شیخ احمد حججی – کوچه شهید شریفیانا – داخل کوچه - اولین فرعی سمت چپ (بن بست) – کتابخانه شیخ احمد حججی – طبقه همکف اتاق سمت چپ
(جمعه)  
07:30 صبح
 الی 09:00 صبح
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(جمعه)
14:00
 الی 15:30
اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) – خیابان رباط اول – نرسیده به پل رباط – خیابان شیخ فائض – مسجد ام البنین
(جمعه)  
14:00
 الی 15:30
اصفهان – میدان سهروردی – بزرگراه شهید حبیب اللهی (اولین خیابان بعد از ورودی ناژوان) – خیابان جلالان – مسجد امام رضا(ع)
(جمعه)
15:00
 الی 16:30
اصفهان – میدان سهروردی – بزرگراه شهید حبیب اللهی (اولین خیابان بعد از ورودی ناژوان) – خیابان جلالان – مسجد امام رضا(ع)
(جمعه)  
15:00
 الی 16:30
فولادشهر – بالاتر از داروخانه دکتر طالاری – محله ب2 ب3 – حسینیه حبیب ابن مظاهر
(جمعه)
16:30
 الی 18:00
فولادشهر – بالاتر از داروخانه دکتر طالاری – محله ب2 ب3 – حسینیه حبیب ابن مظاهر
(جمعه)  
16:30
 الی 18:00
زرین شهر – چهارراه هلال احمر – کوچه نظامی – مسجد امام سجاد(ع)
(جمعه)
20:00
 الی 21:30
زرین شهر – چهارراه هلال احمر – کوچه نظامی – مسجد امام سجاد(ع)
(جمعه)  
20:00
 الی 21:30
خورزوق – خیابان شهرداری – کوچه زین العابدین – مسجد زین العابدین
(جمعه)
20:00
 الی 21:30
خورزوق – خیابان شهرداری – کوچه زین العابدین – مسجد زین العابدین
(جمعه)  
20:00
 الی 21:30
اصفهان – پل تمدن – خیابان معراج (هفتون) – خیابان شهید کشاورزی – بعد از مدرسه موسوی – حسینیه آغچه ای ها
(جمعه)
20:00
 الی 21:30
اصفهان – پل تمدن – خیابان معراج (هفتون) – خیابان شهید کشاورزی – بعد از مدرسه موسوی – حسینیه آغچه ای ها
(جمعه)  
20:00
 الی 21:30