ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

داستان اعضاء

« خوشحالم که در چنین سن جوانی عضو SA شدم »

خوشحالم که در چنین سن جوانی عضو SA شدم

جوان و هوشیار؟ به نظر می رسد که دو کهکشان با هم تصادف می کنند! من از 15 مهر 1394 به لطف خدا، کمک شما و راهنمایم از نظر جنسی هوشیار هستم. شنیده ام که مردم می گویند “بعضی از بچه ها لطف خدا را دریافت می کنند، برخی دیگر خیر.” من به این موضوع اعتقادی ندارم. به نظر من، همه شانس یکسانی برای بهبودی دارند – و خدای من یک خدای منصف و عادل است.

من معتقدم بهبودی برای همه ما امکان پذیر است. بروشور SA ما “آیا من برای معتاد جنسی بودن خیلی جوان هستم؟” می گوید: متوجه شدم که تفاوت سنی و تفاوت داستان های ما اهمیتی ندارد. همه ما معتاد جنسی بودیم – افراد بیمار که سعی می کردند خوب شوند.

در تجربه من، این در واقع یک هدیه است که کسی به عنوان یک فرد جوان به ته خط برسد و وارد برنامه دوازده قدمی شود و هوشیار شود. این سخت و دردناک، اما ممکن است. آرامش و شادی در انتظار ماست!

من با تماشای فیلم های پورن خشونت آمیز و زشت به پایان خط خودم رسیدم. به عنوان یک بزرگسال بسیار جوان (حدوداً نوزده ساله) به قایق نجات انجمن معتادان جنسی گمنام رسیدم. من سرانجام در سن بیست سالگی وارد SA شدم، زمانی که بیشتر دوستانم دنبال مهمانی ها، مواد مخدر، سکس و روابط زیادی بودند. و اما در مورد من چطور؟ باید هوشیار می شدم! هوشیار ماندن و خوب شدن؟ این به من بستگی دارد. همه ما یک “بلیت طلایی” برای بهبودی داریم – 12 قدم در این انجمن برای من با برادران و خواهران من کار کردند.

من همیشه می خواستم مانند همه دوستان و همکاران مدرسه ام که به نظر می رسید بدون مشکل از این چیزها استفاده می کردند شهوت کنم، مواد مخدر مصرف کنم و الکل بنوشم. اوایل هشیاری خیلی سخت بود. این روزها هم گاهی اوقات سخت می شود.

در جوانی به SA آمدن مزایایی دارد. اکنون، با تفکری شفاف تر، متوجه می شوم که مجبور نیستم مانند بسیاری از افراد، کل زندگی، شغل، روابط خانوادگی، بدن یا ذهنم را نابود کنم. من می توانم خیلی زود از آن آسانسوری که توش گیر کردم خارج بشوم، قبل از رسیدن به طبقه پایین، به جهنم. من می توانم قبل از اینکه بیماری ام بیش از حد پیشرفت کند، هوشیار شوم، همانطور که اگر آن را بدون درمان رها کنم حتماً آن اتفاق می افتد.

من هر روز انتخاب می کنم که هوشیار بمانم – فقط برای همین 24 ساعت. من این کار را به خاطر خودم انجام می دهم. برای یک زندگی بهتر. برای خانواده ام. این واقعاً ارزشش را دارد!

همانطور که بروشور می گوید – نشریات ما تجربه اعضای مسن تر ما را تأیید می کند: شهوت یا فعالیت جنسی ما در طول سال ها تشدید شد و به صورت تصاعدی خطوط قرمز را یکی پس از دیگری شکست، ابتدا در زندگی فکری و سپس در رفتار ما. به ما اطمینان داده شد که اگر تصمیم بگیریم در اعتیاد خود و مصرف شهوت باقی بمانیم، احتمالاً از همان خطوط عبور کرده و عواقب وخیم مشابهی را متحمل می شویم – زندان، طلاق، تیمارستان و حتی مرگ – مانند کسانی که در مرحله­ای دیرتر در زندگی به SA آمدند. (کتاب سفید – 30) هوشیاری یا لغزش یک تصمیم­گیریِ فعال است! من هر روز انتخاب می کنم که هوشیار بمانم – فقط برای همین 24 ساعت. من این کار را به خاطر خودم انجام می دهم. برای یک زندگی بهتر. برای خانواده ام. این واقعاً ارزشش را دارد! به من بپیوندید – من واقعاً به شما نیاز دارم!

آلمان
فلوریان کی.

آلمان، رگنسبورگ

جلسات

دیگر داستان های اعضاء