ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

مقالات، اخبار و اطلاعیه های انجمن SA

« چگونه بر وسوسۀ شهوتم غلبه کردم؟ »

چگونه بر وسوسۀ شهوتم غلبه کردم؟

چگونه این کار را کردم؟ من نتوانستم. «خداوند می  تواند و انجام می  دهد، اگر صدایش کنی.» و این گونه شد که توانستم. اجازه دادم تا خداوند این کار را انجام دهد؛ زیرا من نمی  توانستم. ولی خداوند، هم می  تواند و هم انجام می  دهد؛ اما من باید برای یادگرفتن چنین چیز هایی به جلسه می  رفتم.

«جلسه، جلسه، جلسه، جلسه، جلسه…»

این چیزی است که به من گفتند: «تو جسمت را بیاور»،

«قدم­ ها را کار کن، قدم­ ها را کار کن، قدم­ ها را کار کن، قدم­ ها را کار کن، قدم­ ها را کار کن.»

رفتن به جلسه و کار کردن قدم­ ها؛ این گونه بود که توانستم. این گونه بود که یاد گرفتم اجازه دهم «لطف خداوند وارد شود و وسوسه را بیرون براند.» اقداماتی که به من کمک کرد:

1- «ترک رفتار اجباری»

2- «ترک خوراک دادن به وسوسه»

3- «حضور در انجمن و برنامه»

4- «اقرار به عجز»

5- «تسلیم (سپردن) »

6- «افشای درون»

7- «اعتماد»

8- «مطالعه نشریات انجمن»

9- «حرکت به سوی کار بر روی نواقص دیگر»

10- «یاد بگیرم به جای گرفتن، ببخشم»

11- «گرفتن راهنما در SA»

12- «یافتن دوستانی در برنامه»

13- «رساندن پیام بهبودی»

14- «تمرین عشق ورزیدن»

15- «شناسایی و سیراب کردن عطش خود با خداوند»

16- «بیرون راندن شهوت»

17 «پناه بردن به دامان خداوند»

18- «رویارویی با شهوت»

این روش­ های مختلف غلبه بر شهوت، نیاز به تمرین دارد؛ ولی کار ساز است. سال­ های زیادی طول کشید که من معتاد جنسی شوم، می ­دانم که زمان می ­برد تا بتوانم آن نوع زندگی را متوقف کنم و با واقعیت همگام شوم.

توضیحات هر یک از اقدامات فوق در کتاب سفید از صفحه ۱۵۸ تا 166 نوشته شده است.

تاریخ انتشار:

۲۰ بهمن ۱۴۰۲

جلسات

دیگر مقالات، اخبار و اطلاعیه ها