زمینه روحانی اعتیاد

زمینه روحانی اعتیاد

 

معمولاً اعتیاد جسمی و روانی در بین مردم بیشتر وجود دارد و اعتیاد جنسی هم یک بخش مشترک با این اعتیادها دارد‌. تفکرات و تجربه‌های جنسی به‌عنوان یک پاسخ برای تمام احتیاجات انسان ظاهر می‌شود. بعد روحانی به جنبه‌ای از وجود انسان اشاره می‌کند که رفتارها، افکار، اعمال و … را مشخص می‌نماید. در بعد روحانی انسان نیروهای بسیار قوی وجود دارد که فرد را به سمت اعتیاد می‌کشاند. این بعد، جنبه اصلی و ذات واقعی هر فردی است. اگر شما نیز تمایل دارید که با زمینه روحانی اعتیاد آشنا شوید، ادامه مطلب را دنبال کنید.

زمینه‌های ایجاد اعتیاد جنسی

امروزه عناصر بسیار زیادی وجود دارند که زمینه‌های ایجاد این اعتیاد را در افراد فراهم می‌کند. برخی از این عوامل و عناصر عبارت است از:

  • ایجاد تغییر در طرز فکر | زمینه روحانی اعتیاد

هنگامی که فرد یک نگرش خود را تغییر می‌دهد، زمینه اعتیاد فراهم می‌شود. این تغییرات ممکن است به‌صورت ناگهانی و در هر زمانی ایجاد شوند و بیشتر در دوران نوجوانی خود را نشان می‌دهند. در این مواقع معتادان جنسی دچار عصبانیت، ناراحتی، کینه، خشم و … می‌شوند. هر رفتاری که از فرد سر می‌زند، نمایانگر احساسات درونی افراد است و افکار به اعتیاد قدرت می‌دهد. عوامل خارجی هیچ نقشی در معتاد شدن افراد ندارند، بلکه رفتار افراد بر عوامل خارجی تأثیر می‌گذارد و زمینه اعتیاد را فراهم می‌کند.

  • تصمیمی مبتنی بر ادامه دادن راه اشتباه

تغییر طرز فکر افراد باعث می‌شود که راه غلط را ادامه دهند. این نوع تغییر رفتار بیشتر محسوس نیست و به یک فرد دیگری وابسته است. در کل این نگرش ما را در برابر یک شخص دیگر قرار می‌دهد و خطاهای او را بزرگ جلوه می‌دهیم. در این صورت فرد هرطور مایل باشد رفتار می‌کند و آن شخص را از خود دور می‌کند، درحالی‌که وابستگی شدید به آن دارد. ایجاد نگرش غلط نسبت به دیگران، یک فرایند منفی روحانی را ایجاد می‌کند که منجر به اعتیاد می‌شود. این نوع تغییر نگرش نسبت به افراد به‌نوعی اعتیادآور است که وجود آن انکار می‌شود.

  • گناه و مجازات | زمینه روحانی اعتیاد

ما بدون اینکه خودمان متوجه باشیم، برای هر اشتباهی در زندگی، خودمان را مجازات می‌کنیم. در این صورت احساسی ناخوشایند در ما ایجاد می‌شود که درد و رنج را افزایش می‌دهد. هنگامی که درد روحانی و عاطفی افزایش پیدا می‌کند، در برابر تمام گناهان خودمان را خطاکار می‌دانیم و مجازات‌های زیادی را برای خود در نظر می‌گیریم که در نهایت زمینه اعتیاد جنسی را ایجاد می‌کند.

 

زمینه روحانی اعتیاد

 

  • خود مشغولی

زمانی که انتخاب‌های روحانی خود را به فرایندهای اعتیاد مرتبط می‌کنیم، خودخواه و خودمحور می‌شویم. درحالی‌که ممکن است این نگرش توجیه‌ناپذیر باشد، اما ما آن را به عوامل خارجی مانند نزدیک‌ترین افراد، سازمان‌ها، نهادها و … مرتبط می‌کنیم. خود مشغولی‌ها با همدیگر تفاوت دارند و ممکن است آشکار یا پنهان باشند به صورتی که هر چه حس خود مشغولی بیشتر باشد، تمایل فرد برای پنهان کردن آن افزایش می‌یابد.

در این مواقع ترک‌های کوچک در وجود انسان ایجاد می‌شود که سپس به ترک‌های بزرگ‌تر تبدیل می‌شوند، درحالی‌که خودخواهی باعث کوری روحانی شده است. افراد به‌جای اینکه بر روی اشتباهات خود تمرکز داشته باشند، بیشتر بر روی افراد دیگر تمرکز می‌کنند و خود را خدای خود می‌دانند.

 

  • جدایی | زمینه روحانی اعتیاد

تغییر افکار باعث می‌شود که فرد از نزدیکان خود دور شود و یک دیوار در اطراف خود بکشد، در این مواقع فرد فقط برای پنهان کردن درد و رنج‌های خود و پیش‌بردن اعتیاد، این رفتارها را از خود نشان می‌دهد. در این صورت تاریکی و درد در زندگی افراد روزبه‌روز افزایش می‌یابد و خود را از دست می‌دهند.

 

  • نابینایی و توهم

هنگامی که فرد تلاش می‌کند اشتباهات خود را پوشش دهد، به‌نوعی گرفتاری دچار می‌شود که در برابر دیگران نمی‌تواند خود را به‌خوبی ببیند. فرد تا حدی به دیگران توجه کرده است که خود را فراموش کرده است، درحالی‌که باید بیشتر توجه را بر روی خود متمرکز کند. این نوع وضعیت درونی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند، درحالی‌که ممکن است فرد ظاهر سالم و سرحال داشته باشد. در این صورت آن شخص برای فرار از این حالت درونی حتی ممکن است به خودکشی هم روی بیاورد و خود را فریب دهد.

سخن پایانی

با اندکی دقت متوجه می‌شویم که عوامل روحانی زیر بنای عوامل عاطفی را تشکیل می‌دهند.شما می توانید برای اطلاعات بیشتر و شرکت در جلسات انجمن اس ای اصفهان با ما درارتباط باشید. تمامی این مشکلات روحانی با استفاده از آشکار کردن درد و رنج‌ها برطرف می‌شوند. ما می‌دانیم که با رهاکردن و تسلیم‌شدن، تمایل پیدا می‌کنیم که اشتباهات خود را برطرف کنیم، اما اگر بار دیگر باز گردیم در نهایت به پایان راه می‌رسیم.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.