روش ها و ابزارهای انجمن sa برای بهبودی از اعتیاد جنسی

روش ها و ابزارهای انجمن sa برای بهبودی از اعتیاد جنسی

انجمن sa برای رهایی از اعتیاد جنسی و رفتارهای اجباری شهوانی روش یا ابزارهایی متعدد و در عین حال ساده در دسترس اعضا خود قرار می دهد.این ابزار به شدت کاربردی بوده و برای تمام معتادان جنسی عضو انجمن کارساز بوده است.

این ابزارها عبارتند از

 • جلسات
 • تلفن
 • نوشتن
 • مشارکت کردن
 • خدمت
 • حفظ گمنامی
 • دعا
 • کارکرد قدم
 • کارکرد سنت
 • ترازنامه نویسی

روش ها و ابزارهای انجمن sa برای بهبودی از اعتیاد جنسی

به چه کسانی معتاد جنسی گفته می شود؟!

به چه کسانی معتاد جنسی گفته می شود؟!

معتاد جنسی خود را به طور کامل از تمام زمینه ها چه درست و چه غلط خارج کرده است.او کنترل خود را از دست داده است و دیگر قدرت انتخاب ندارد و آزادی خود را برای متوقف شدن از دست داده است.شهوت به یک اعتیاد تبدیل شده است.موقعیت ما مانند یک انسان الکلی است که نمی تواند بیش از این الکل را تحمل کند و باید نوشیدن را متوقف کند.

ولی گرفتار است و قدرت متوقف کردن آن را ندارد.این موضوع در مورد معتاد جنسی هم صدق می کند که نه می تواند شهوت را تحمل کند و نه می تواند آن را متوقف کند ولی گرفتار است و قدرت متوقف کردن آن را ندارد.این موضوع در مورد معتاد جنسی هم صدق می کند که نه می تواند شهوت را تحمل کند و نه می تواند آن را متوق کند.

پس برای معتاد جنسی هر نوع ارتباط جنسی چه با خود و چه با دیگران غیر از همسرش، به طور پیشرونده ای معتاد کننده و ویرانگر است.ما همچنین می بینیم که شهوت یک نیروی محرک پشت تمام فعالیت های ماست و پاکی واقعی شامل پیروزی مستمر در برابر شهوت است.

پاکی جنسی در انجمن Sa به چه معنی است؟

پاکی جنسی در انجمن Sa به چه معنی است؟

ما دریافتیم که اگر به یک جلسه SA می آییم تا به دنبال تعریف خاص خودمان از پاکی باشیم، باید مراقب توجیه کردن و دلیل آوردنهای خود باشیم که ما را به بیراهه نکشد و اینکه اگر ما بخواهیم خود، پاکی جنسی خود را درجه بندی و تعریف کنیم در نهایت نباید زیاد برای به دست آوردنش امیدوار باشیم.

در مورد تعریف پاکی جنسی، ما اعضای انجمن فقط می توانیم در مورد تعریف خودمان از پاکی جنسی اظهار نظر کنیم، نه تعریف خارح از برنامه معتادان جنسی گمنام.بنابراین برای معتادان جنسی که ازدواج کرده اند، پاکی جنسی به معنی نداشتن هر گونه رابطه جنسی چه با خود و چه با خود و یا با شخص دیگری به جز همسر خود می باشد.

برای آن دسته از معتادان جنسی که ازدواج نکرده اند، پاکی جنسی به معنی رهایی از هر گونه رابطه جنسی است  و برای همه ما چه مجرد و متاهل، پاکی جنسی به معنای پیروزی روز افزون بر شهوت است.

چگونگی کارکرد جلسات sa در اصفهان

چگونگی کارکرد جلسات sa در اصفهان

زمانی که به عضویت انجمن در آمدم با بیماری ام روبرو شدم.ابتدا از طریق تماس های اولیه با اعضای دیگر و سپس جلسات پیاپی.اما قسمت هایی از بیماری ام هنوز در عمق وجودم پنهان بود که هرگز نمی خواهم شما آنرا ببینید و نهایتا سرباز می کند.پس مجبورم از یک یک آنها خلاص شوم.مسئله این است که چگونه می توانم بیماری ام را از خزیدن در گوشه تاریک و پنهان وجودم باز دارم؟

نکاتی که در ادامه این مقاله شرخ می دهیم روش هایی بوده که برای ما اعضای انجمن اس ای کارساز بوده است.

 1. با پاک شدن و پاک ماندن و نیز تعهد به مفهوم پاکی جنسی در جلسات SA
 2. با تحمیل نکردن یک روش واحد
 3. با گفتن بخش هایی از داستانمان که واقعا تمایلی به بیان آن نداریم.
 4. با بیان دقیق آنچه امروز هستیم.
 5. با کارکرد پیوسته اصول 12 قدم و 12 سنت.ابتدا در زندگی خودمان و بعد در انجمن
 6. با حمایت از دیگران برای احساس تعلق
 7. با پذیرش مسئولیت بهبودی مان
 8. با پیش رفتن با ضعف هایمان
 9. با تعهد به گروه

راههای پیروزی بر شهوت و وسوسه در انجمن اس ای

راههای پیروزی بر شهوت و وسوسه در انجمن اس ای

در این بخش می خواهیم تجربه یکی از اعضا را که بر وسوسه شهوت خود غلبه کرده است بیان کنیم.ثابت شده است که این پیشنهادها برای بسیاری از افراد در حفظ پاکی و غلبه بر شهوت و وسوسه مفید بوده است.

 1. ترک رفتار اجباری
 2. ترک خوراک دادن به وسوسه
 3. حضور در انجمن و برنامه
 4. اقرار به عجز
 5. تسلیم
 6. افشای درون
 7. اعتماد
 8. مظالعه نشریات انجمن
 9. حرکت به سوی کار بر روی نواقص دیگر
 10. یاد بگیرم به جای گرفتن ببخشم
 11. گرفتن راهنما در sa
 12. یافتن دوستانی در برنامه
 13. رساندن پیام بهبودی
 14. تمرین عشق ورزیدن
 15. شناسایی و سیراب کردن عطش خود با خداوند
 16. بیرون راندن شهوت
 17. پناه بردن به دامان خداوند
 18. رویارویی با شهوت

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.