دوازده قدم و دوازده سنت

دوازده قدم و دوازده سنت

دوازده قدم

1- ما پذیرفتیم در برابر شهوت فاقدقدرت بودیم، و اینکه زندگی‌مان بهم ریخته شده بود.

۲- به این باور رسیدیم که قدرتی بزرگ‌تر از خودمان می‌تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

۳- تصمیم گرفتیم اراده‌ و زندگی‌مان را به مراقبت خداوند بازگردانیم، بدان‌گونه که او را می‌فهمیدیم.

۴- یک ترازنامه اخلاقی بدون‌ترس و جستجوگرانه از خودمان تهیه کردیم.

۵- چگونگی دقیق اشتباهات‌مان را با خداوند، خودمان و يك انسان ديگر در میان گذاشتیم.

۶- آماده شدیم تا خداوند همه این نواقص شخصیتی را از ما برطرف کند.

۷- فروتنانه از خداوند خواستيم تا كمبودهای ما را برطرف كند.

۸- لیستی از همه افرادی كه ما به آن‌ها آسیب رسانده بوديم، تهيه كرديم، و خواستار جبران آن آسیب‌ها شدیم.

۹- در هر جا که امکان داشت، آن آسیب‌ها را از افراد به طور مستقیم جبران کردیم، مگر در مواردی که انجام این، آسیبی مجدد به آن‌ها و یا دیگران وارد کند.

۱۰- به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هنگامی‌که در اشتباهی بودیم آن را سریعا پذیرفتیم.

۱۱- از طریق دعا و مراقبه برای ارتقا رابطه آگاهانه‌مان با پروردگار، همان‌طور كه او را می‌فهمیدیم، کوشیدیم، و تنها طالب آگاهی از خواست او برای ما و قدرت انجام‌اش شدیم.

۱۲- با بيداری روحانی حاصل از برداشتن اين قدم‌ها، سعی كرديم اين پيام را به معتادان جنسی برسانيم و اين اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا در آوريم.

دوازده سنت

۱- منافع مشترك ما بايد در راس قرار گيرد، بهبودی هر يك از ما به يگانگی SA بستگی دارد.

۲- در ارتباط با هدف گروهی ما تنها يك مرجع نهايی وجود دارد، خداوند مهربان كه به گونه ممكن خود را بصورت وجدان گروه بيان می‌كند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما می‌باشند و بر ما حكومت نمی‌كنند.

۳- تنها نیاز برای عضويت، تمايل به ترك شهوت و هوشياری جنسی است.

۴- هر گروه بايد مستقل باشد و به هيچ گروه ديگری وابسته نباشد، مگر در مواردی كه بر ديگر گروه‌ها و يا «معتادان جنسی گمنام» تاثير بگذارد.

۵- هر گروه يك هدف اصلي دارد و آن رساندن پيام به معتاد جنسی است، كه هنوز در عذاب است.

۶- گروه SA نبايد به حالت رسمی در آيد و به دنبال مسائل مالی باشد و هرگز نبايد اجازه استفاده نام SA را به دیگر گروه‌ها و يا مؤسسه‌ها بدهد. زيرا ممكن است مسائل مالی، ملكی و شهرت ما را از هدف اصلی خود دور كند.

۷- هر گروه SA بايد اتکا به خود داشته باشد و كمكی از خارج دريافت نكند.

۸- «معتادان جنسی گمنام» بايد به صورت غير حرفه‌ای باقی بماند اما مراكز خدماتی ما می‌توانند كارمندان خاصی استخدام كنند.

۹- SA هرگز نبايد سازماندهی شود اما می‌توانيم هيئت‌های خدماتی و يا كميته‌هايی تشكيل دهيم كه مستقيما در برابر گروه مربوط، مسئول باشند.

۱۰- معتادان جنسی گمنام هيچ عقيده‌ای در مورد مسائل خارجی ندارد و نام SA هرگز نبايد وارد به مسائل اجتماعی شود.

۱۱- خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است نه تبليغ، ما بايد هميشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، راديو، فيلم و تلويزيون حفظ كنيم.

۱۲- گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما می‌باشد و هميشه ياد آور اين است كه اصول اخلاقی را به خواسته‌های شخصی ترجيح دهيم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.