ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

داستان اعضا

داستان اعضا

لطفاً به یاد داشته باشید که این داستان ها تجربیات واقعی و فردی اعضای SA هستند، اما جزء نشریات رسمی SA نیستند.

استرالیا
پل ت.

استرالیا، نیو ساوت ولز
ژاپن
یوشی

ژاپن، سایتاما
سوئیس
برند س.

سوئیس، زوریخ
ونزوئلا
نلسون و.

ونزوئلا
اوکراین
اولگا س.

اوکراین، آلچفسک
لوکزامبورگ
ماریا پل س.

لوکزامبورگ
SA
یک عضو گمنام (هوشیار از سال 1388)

SA