ایمیل:    hi@saesfahan.ir      |      آدرس جلسات بانوان:    0799 683 0913      |      آدرس جلسات آقایان:    3313 511 0913

انجمن معتادان جنسی گمنام

داستان اعضا

داستان اعضا

لطفاً به یاد داشته باشید که این داستان ها تجربیات واقعی و فردی اعضای SA هستند، اما جزء نشریات رسمی SA نیستند.

آمریکا
گری و.

آمریکا، کالیفرنیا
آمریکا
کی. بی.

آمریکا، فلوریدا
روسیه
کاترین ب.

روسیه، مسکو
آمریکا
استن ه.

آمریکا، نیویورک
آمریکا
مایک سی.

آمریکا، جورجیا
اسلواکی
مارتین اس.

اسلواکی، سنیکا