پیوند مرتبط    پیوند مرتبط     گزارش و اساسنامه    گزارش و اساسنامه     تماس با آدرس جلسات    تماس با آدرس جلسات     نشریات    نشریات     آدرس جلسات    آدرس جلسات     صفحه اصلی    صفحه اصلی     لوگونشریات ، سنتهای دوازده گانه
سنتهای دوازده گانه


1) منافع مشترك ما باید در راس قرار گیرد، بهبودی هر یك از ما به یگانگی SA بستگی دارد.

2) در ارتباط با هدف گروهی ما تنها یك مرجع نهایی وجود دارد، خداوند مهربان كه به گونه ی ممكن خود را بصورت وجدان گروه بیان می كند. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتماد ما می­باشند و بر ما حكومت نمی كنند.

3) تنها شرط عضویت تمایل به ترك شهوت و از لحاظ جنسی هوشیار بودن است.

4) هر گروه باید مستقل باشد و به هیچ گروه دیگری وابسته نباشد، مگر در مواردی كه بر دیگر گروهها و یا "معتادان جنسی گمنام" تاثیر بگذارد.

5) هر گروه یك هدف اصلی دارد و آن رساندن پیام به معتاد جنسی است، كه هنوز در عذاب است.

6) گروه SA نباید به حالت رسمی در آید و به دنبال مسائل مالی باشد و هرگز نباید اجازه ی استفاده ی نام SA را به دیگر گروهها و یا مؤسسه ها بدهد. زیرا ممكن است مسائل مالی، ملكی و شهرت ما را از هدف اصلی خود دور كند.

7) هر گروه SA باید خود كفا باشد و كمكی از خارج دریافت نكند.

8) "معتادان جنسی گمنام" باید به صورت غیر حرفه ای باقی بماند اما مراكز خدماتی ما می توانند كارمندان خاصی استخدام كنند.

9) SA هرگز نباید سازماندهی شود اما می توانیم هیئتهای خدماتی و یا كمیته هایی تشكیل دهیم كه مستقیما در برابر گروه مربوط مسئول باشند.

10) معتادان جنسی گمنام هیچ عقیده ای در مورد مسایل خارجی ندارد و نام SA هرگز نباید وارد به مسائل اجتماعی شود.

11) خط مشی روابط عمومی ما بنا بر اصل جاذبه است نه تبلیغ، ما باید همیشه گمنامی خود را در سطح مطبوعات، رادیو، فیلم و تلویزیون حفظ كنیم.

12) گمنامی اساس روحانی تمام سنتهای ما می باشد و همیشه یاد آور این است كه اصول اخلاقی را به غرایز شخصی ترجیح دهیم.
   

نشریات  سنتهای دوازده گانه 

کليه حقوق اين سايت برای انجمن معتادان جنسی گمنام ناحیه اصفهان محفوظ است

برنامه نويسی اصفهان هاست

www.saesfahan.ir