پیوند مرتبط    پیوند مرتبط     گزارش و اساسنامه    گزارش و اساسنامه     تماس با آدرس جلسات    تماس با آدرس جلسات     نشریات    نشریات     آدرس جلسات    آدرس جلسات     صفحه اصلی    صفحه اصلی     لوگونشریات ، گامهای دوازده گانه
گامهای دوازده گانه

1 )   ما اقرار كردیم كه در مقابل شهوت عاجز بودیم ـ و اینكه اختیار زندگیمان از دستمان خارج شده بود.

2 )   به مرور ایمان آوردیم كه نیروی مافوق می تواند سلامت عقل را به ما باز گرداند.

3 )   تصمیم گرفتیم كه اراده و زندگیمان را به پروردگاری كه خود درك می كردیم بسپاریم.

4 )   یك ترازنامه ی اخلاقی بی باكانه و موشكافانه از خود تهیه كردیم.

5 )   چگونگی خطاهای خود را به خداوند، خود و یك انسان دیگر اقرار كردیم.

6 )   آمادگی كامل پیدا كردیم كه پروردگار كلیه­ ی نواقص اخلاقی ما را مرتفع كند.

7 )   با فروتنی از او خواستیم كمبودهای اخلاقی ما را برطرف كند.

8 )   فهرستی از تمام كسانی كه به آنها زیان رسانده بودیم تهیه كردیم و در صدد جبران بر آمدیم.

9 )   بطور مستقیم در هر جا كه امكان داشت از افراد فوق جبران خسارت كردیم، مگر در مواردی كه انجام آن زیان مجددی بر ایشان و یا دیگران وارد كند.

10 )   به تهیه ترازنامه ­ی شخصی خود ادامه دادیم و در صورت قصور بلافاصله بدان اقرار كردیم.

11 )   از راه دعا و نیایش كوشیدیم به پروردگاری كه خود درك میكردیم نزدیكتر شویم و تنها طالب آگاهی از خواست او برای خود و قدرت اجرایش شدیم.

12 )   با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدمها، سعی كردیم این پیام را به معتادان جنسی برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا در آوریم.
 
   

نشریات  گامهای دوازده گانه 

کليه حقوق اين سايت برای انجمن معتادان جنسی گمنام ناحیه اصفهان محفوظ است

برنامه نويسی اصفهان هاست

www.saesfahan.ir