پیوند مرتبط    پیوند مرتبط     گزارش و اساسنامه    گزارش و اساسنامه     تماس با آدرس جلسات    تماس با آدرس جلسات     نشریات    نشریات     آدرس جلسات    آدرس جلسات     صفحه اصلی    صفحه اصلی     لوگونشریات ، SA چیست ؟
انجمن معتادان جنسی گمنام چیست؟ (SA چیست؟)

«معتادان جنسی گمنام» انجمن زنان و مردانی است كه تجربه، توانایی و امید خود را با یكدیگر تقسیم می كنند كه بدین وسیله به آنها این اجازه را می دهد تا مشكلات مشتركشان را حل كنند و به یكدیگر برای بهبود یافتن كمك كنند.

تنها شرط عضویت تمایل به ترك شهوت و از لحاظ جنسی هوشیار عمل كردن است. در انجمن «SA» حق عضویتی وجود ندارد. ما از طریق شركت داوطلبانه در مخارج انجمن خود كفا هستیم.

«SA» به هیچ حزب، دسته، گروه سیاسی، سازمان و موسسه ای مرتبط نمی باشد. هیچگونه تمایلی برای شركت در بحثها و جدالها ندارد و به هیچ علت با آنها موافقت یا مخالفت نمی كند.

هدف اصلی ما این است كه از لحاظ جنسی هوشیار باشیم و به دیگران برای رساندن آنها به این هوشیاری كمك كنیم.

معتادان جنسی گمنام یك برنامه ی بهبودی است كه بر پایه ی اصول الكلی های گمنام است و با كسب اجازه از AA در سال 1979 از دوازده گام و دوازده سنت آنها استفاده می كند.

         

نشریات  SA چیست ؟ 

کليه حقوق اين سايت برای انجمن معتادان جنسی گمنام ناحیه اصفهان محفوظ است

برنامه نويسی اصفهان هاست

www.saesfahan.ir