معتادان جنسی گمنام اصفهان

کارگاه ها

گزارش کارگاه ها سال ۱۳۹۸

کارگاه با موضوع پرهیز چیست و چگونه می‌توان پرهیز گرفت - اردیبهشت ماه 98 (زورخانه گلستان شهدا)        لینک اصلی      لینک فرعی

کارگاه با موضوع دوازده قدم SA - اردیبهشت ماه 98 (یاسوج)        لینک اصلی      لینک فرعی

کارگاه با موضوع معتاد جنسی کیست؟ پرهیز جنسی چیست؟ - اردیبهشت ماه 98 (گلپایگان)        لینک اصلی      لینک فرعی

کارگاه با موضوع تسلیم و رعایت حد و مرزها در مسیر بهبودی - اردیبهشت ماه 98 (بروجن)        لینک اصلی      لینک فرعی

 

گزارش کارگاه ها سال ۱۳۹۶

کارگاه با موضوع فرهنگ مشارکت فروردین ماه 96          لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع خدمت و مشارکت سالم-حفظ پاکی-سنت هفتم اردیبهشت و خرداد ماه 96          لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع حفظ مرزها- بانوان مرداد ماه 96           لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع جذب تازه وارد -مشارکت سالم مردادماه 96          لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع چرا بعضی اعضا پاک نمی مانند آذر ماه 96             لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع اصول پایه دیماه 96            لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع سنت هفتم دیماه 96          لینک اصلی       لینک فرعی

 

گزارش کارگاه ها سال ۱۳۹۵

کارگاه فرهنگ مشارکت-قهدریجان مرداد  95        لینک اصلی      لینک فرعی

 کارگاه در مورد قدم یک-بانوان مرداد 95               لینک اصلی      لینک فرعی

کارگاه در مورد خدمت-فرهنگ مشارکت- شهریور 95              لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع فرهنگ مشارکت گروه بانوان 95                  لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع جذب تازه وارد-رنجش-اسکایپ- مهرماه 95                           لینک اصلی      لینک فرعی

کارگاه با موضوع مشارکت سالم-جذب تازه وارد-پیام رسانی- آبان ماه 95         لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع مشارکت سالم-حمایت از جلسات-غریزه جنسی- آذرماه 95    لینک اصلی      لینک فرعی

کارگاه با موضوع تجدید پاکی-خدمت و حمایت-تاثیرجلسه دیماه 95                   لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع محرک های شهوت-سنت هفتم-شرح وظایف بهمن ماه 95      لینک اصلی       لینک فرعی

کارگاه با موضوع خدمت- بانوان بهمن ماه 95                   لینک اصلی       لینک فرعی

 

بهبودی از اعتیاد جنسی و پورنوگرافی

انجمن معتادان جنسی گمنام

تماس با ما

صفحه آدرس جلسات

آقایان  ۰۹۱۳۵۱۱۳۳۱۳

بانوان  ۰۹۱۳۶۸۳۰۷۹۹

ارسال پیام به ما

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه متعلق به انجمن معتادان جنسی گمنام ناحیه اصفهان و چهارمحال بختیاری می‌باشد.

انجمنی برای بهبودی از اعتیاد جنسی و پورنوگرافی