معتادان جنسی گمنام ناحیه اصفهان

دوازده قدم

1- ما پذیرفتیم در برابر شهوت فاقدقدرت بودیم، و اینکه زندگی‌مان بهم ریخته شده بود.

۲- به این باور رسیدیم که قدرتی بزرگ‌تر از خودمان می‌تواند سلامت عقل را به ما بازگرداند.

۳- تصمیم گرفتیم اراده‌ و زندگی‌مان را به مراقبت خداوند بازگردانیم، بدان‌گونه که او را می‌فهمیدیم.

۴- یک ترازنامه اخلاقی بدون‌ترس و جستجوگرانه از خودمان تهیه کردیم.

۵- چگونگی دقیق اشتباهات‌مان را با خداوند، خودمان و يك انسان ديگر در میان گذاشتیم.

۶- آماده شدیم تا خداوند همه این نواقص شخصیتی را از ما برطرف کند.

۷- فروتنانه از خداوند خواستيم تا كمبودهای ما را برطرف كند.

۸- لیستی از همه افرادی كه ما به آن‌ها آسیب رسانده بوديم، تهيه كرديم، و خواستار جبران آن آسیب‌ها شدیم.

۹- در هر جا که امکان داشت، آن آسیب‌ها را از افراد به طور مستقیم جبران کردیم، مگر در مواردی که انجام این، آسیبی مجدد به آن‌ها و یا دیگران وارد کند.

۱۰- به تهیه ترازنامه شخصی خود ادامه دادیم و هنگامی‌که در اشتباهی بودیم آن را سریعا پذیرفتیم.

۱۱- از طریق دعا و مراقبه برای ارتقا رابطه آگاهانه‌مان با پروردگار، همان‌طور كه او را می‌فهمیدیم، کوشیدیم، و تنها طالب آگاهی از خواست او برای ما و قدرت انجام‌اش شدیم.

۱۲- با بيداری روحانی حاصل از برداشتن اين قدم‌ها، سعی كرديم اين پيام را به معتادان جنسی برسانيم و اين اصول را در تمام موارد زندگی خود به اجرا در آوريم.

بهبودی از اعتیاد جنسی و پورنوگرافی

انجمن معتادان جنسی گمنام

تماس با ما

صفحه آدرس جلسات

آقایان  ۰۹۱۳۵۱۱۳۳۱۳

بانوان  ۰۹۱۳۶۸۳۰۷۹۹

ارسال پیام به ما

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه متعلق به انجمن معتادان جنسی گمنام ناحیه اصفهان می‌باشد.

انجمنی برای بهبودی از اعتیاد جنسی و پورنوگرافی