معتادان جنسی گمنام ناحیه اصفهان

  • خانه

گزارش هیئت نمایندگان ناحیه اصفهان

گزارش هیئت نمایندگان

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان- شهریورماه 1400  لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمنSAناحیه اصفهان-شهریور ماه ۱۳۹۹      لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SAناحیه اصفهان-مرداد ماه ۱۳۹۹       لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان -اسفند ماه ۱۳۹۸     لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان -بهمن ماه ۱۳۹۸      لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان -دی ماه ۱۳۹۸        لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان -آذر ماه ۱۳۹۸         لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان - آبان ماه ۱۳۹۸      لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان - مهر ماه ۱۳۹۸      لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان - شهریور ماه ۱۳۹۸      لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان - مرداد ماه ۱۳۹۸      لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان - تیر ماه ۱۳۹۸      لینک اصلی

گزارش هیئت نمایندگان انجمن SA ناحیه اصفهان -اردیبهشت ماه ۱۳۹۸      لینک اصلی

 

بهبودی از اعتیاد جنسی و پورنوگرافی

انجمن معتادان جنسی گمنام

تماس با ما

صفحه آدرس جلسات

آقایان  ۰۹۱۳۵۱۱۳۳۱۳

بانوان  ۰۹۱۳۶۸۳۰۷۹۹

ارسال پیام به ما

تمامی حقوق مادی و معنوی این وبگاه متعلق به انجمن معتادان جنسی گمنام ناحیه اصفهان می‌باشد.

انجمنی برای بهبودی از اعتیاد جنسی و پورنوگرافی